• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1. Het is de taak van de Commissie om de particuliere Kerken van Latijns Amerika met raad en daad bij te staan, zij verricht ook studie over kwesties, die het leven en de groei van deze Kerken aangaan, opdat vooral zowel de Dicasterieën van de Curie, die het vanwege hun competentie aangaat, als de Kerken zelf bij het oplossen van deze vragen, hulp geboden wordt.
§ 2. Het komt haar ook toe de relaties te verzorgen tussen de nationale en internationale instituten, die zich voor de Regio's van Latijns Amerika inzetten, met de Dicasteriën van de Romeinse Curie.
§ 1. De Prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen is de Voorzitter, die door een bisschop handelend als vice-voorzitter wordt bijgestaan.
§ 2. De Leden van de Commissie wordt gekozen zowel uit de Dicasteriën van de Romeinse Curie, als uit de Latijns-Amerikaanse Bisschoppelijke Raad, als uit de Instituten, zoals bedoeld in het vorige artikel.
§ 3. De Commissie heeft eigen Beambten.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam