• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Congregatie behandelt binnen de Latijnse Kerk de aangelegenheden die de oprichting van en de zorg voor de particuliere Kerken en ook de uitoefening van de bisschoppelijke taak aangaan, behoudens de bevoegdheid van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren.
Het komt deze Congregatie toe alle zaken te behandelen, die de oprichting, de opsplitsing, de vereniging, de opheffing en de andere  wijzigingen van de particuliere Kerken en de groepering ervan aangaan. Het is ook haar taak om het Militair Ordinariaat voor de pastorale zorg van militairen op te richten.
Zij behandelt alle zaken die de benoeming van de Bisschoppen, ook van de titulaire aangaan, en algemeen voor de zorg voor de particuliere Kerken.
Voor zover met Bestuurders van publieke zaken onderhandeld dient te worden, zowel wat betreft de oprichting als de wijzigingen van de particuliere Kerken en de groeperingen ervan, als wat betreft de zorg ervoor, handelt ze alleen in gemeenschappelijk overleg met de Sectie van het Staatsecretariaat voor de relaties met de Staten.
De Congregatie zorgt verder voor alle zaken, die de correcte uitoefening van de pastorale taak van de Bisschoppen aangaan, en staat hen met alle mogelijk hulp bij; het is daarom haar taak, waar dat nodig is, op basis van een gemeenschappelijk oordeel met de Dicasterieën, die het aangaan, algemene apostolische visitaties bekend te maken en de uitvoering ervan te regelen, en op dezelfde wijze voortgaande, te beoordelen welke zaken die beslist moeten worden aan de Paus voor te leggen.
Aan deze Congregatie komen alle zaken toe, die de Heilige Stoel aangaan wat de personele Prelaturen betreft.
Voor de aan haar zorg toevertrouwde particuliere Kerken zorgt de Congregatie voor alles wat de ad limina-bezoeken aangaan; en derhalve beoordeelt zij de vijfjaarlijkse relatio volgens art. 32. Zij staat de in Rome aangekomen Bisschoppen bij, vooral opdat de bijeenkomst met de Paus alsook de andere gesprekken en pelgrimages passend geregeld worden. Na afloop van de visitatie, communiceert zij de conclusies wat hun bisdommen betreft, schriftelijk aan de diocesane Bisschoppen.
De Congregatie handelt de zaken af, die het vieren van particuliere Concilies, en ook die de oprichting van Bisschoppenconferenties en de keuring van de statuten ervan aangaan; zij ontvangt de akten van hun vergaderingen en de decreten die keuring behoeven, keurt zij in gemeenschappelijk overleg met de Dicasterieën die dat aangaan.

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam