• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Bruid van het vleesgeworden Woord, de Kerk, onderricht door de Heilige Geest, geeft zich alle moeite om een steeds dieper inzicht te krijgen in de heilige Schriften teneinde haar kinderen voortdurend het voedsel te kunnen geven van Gods woorden. Daarom ijvert zij ook voor de studie van de Oosterse en Westerse Vaders en van de Liturgieën. De katholieke exegeten en de andere theologen moeten in ijverige samenwerking er naar streven om, onder de waakzame leiding van het heilig leerambt, met de geëigende hulpmiddelen de heilige Schriften zó te onderzoeken en uiteen te zetten, dat een zo groot mogelijk aantal bedienaars van het goddelijk woord in staat is, met vrucht aan het volk Gods het voedsel van de Schriften te bieden om hierdoor de geest van de mensen te verlichten, hun wil te sterken en in hun harten de liefde Gods op te wekken. Paus Pius XII, Encycliek, Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift, Divino afflante Spiritu (30 sept 1943), 17-18. Pauselijke Bijbelcommissie, Over het onderwijs in de H. Schrift op de Seminaries, De Scriptura sacra recte docenda (13 mei 1950). A.A.S. 42 (1950) 495-505 De Heilige Synode spoort de kinderen der Kerk, die zich op de Bijbelwetenschap toeleggen, aan om hun zo succesvol ondernomen werk met steeds vernieuwde kracht en met alle ijver voort te zetten volgens de geest van de Kerk. Paus Pius XII, Encycliek, Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift, Divino afflante Spiritu (30 sept 1943), 18

Document

Naam: DEI VERBUM
Over de Goddelijke openbaring
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens 0727, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 22 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam