• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De heilige theologie heeft tot blijvende grondslag het geschreven woord Gods tezamen met de heilige Overlevering, en in dit woord Gods vindt ze haar hechte steun en een voortdurende jeugd, doordat ze namelijk de gehele waarheid, die in het Christus-mysterie ligt opgesloten, onderzoekt in het licht van het geloof. De heilige Boeken bevatten het woord Gods, en omdat ze geïnspireerd zijn, zijn ze werkelijk het woord Gods; daarom moet de studie van de Heilige Schrift als het ware de ziel zijn van de heilige theologie. Paus Leo XIII, Encycliek, Over de studie van de Heilige Schrift, Providentissimus Deus (18 nov 1893), 45 Paus Benedictus XV, Encycliek, Over de H. Hieronymus, Spiritus Paraclitus (15 sept 1920), 48 Door dit woord van de Schrift ontvangt ook het ministerie van het woord, namelijk de pastorale prediking, de catechese en alle christelijk onderricht, waarin de liturgische homilie een voorname plaats moet innemen, heilzaam voedsel, heilige en frisse kracht.

Document

Naam: DEI VERBUM
Over de Goddelijke openbaring
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens 0727, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 22 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam