• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

1. De punten, die deze heilige Synode voorhoudt en die zij ontleent aan de schat van de kerkelijke leer, hebben ten doel, alle mensen van onze tijd, zowel die in God geloven als die Hem niet uitdrukkelijk erkennen, te helpen om hun roeping in heel haar omvang duidelijker te zien, de wereld steeds meer in overeenstemming te brengen met de verheven waardigheid van de mens, een universele broederlijkheid na te streven, die op hogere beginselen is gebaseerd en om, onder de stuwing van de liefde, in een edelmoedige en gezamenlijke krachtsinspanning te beantwoorden aan de zo dringende eisen van onze tijd.

2. Gezien de zo enorme gevarieerdheid van de omstandigheden en de vormen van de menselijke cultuur in de wereld heeft deze uiteenzetting in vele van haar onderdelen uiteraard en met opzet slechts een algemeen karakter. Ja, ofschoon ze de reeds gangbare leer van de Kerk biedt, moet ze, omdat het zeer dikwijls gaat over zaken, die aan een voortdurende ontwikkeling onderhevig zijn, nog worden voortgezet en uitgebreid. Maar wij vertrouwen, dat de vele punten, die wij, steunend op het woord Gods en op de geest van het Evangelie, naar voren hebben gebracht, aan allen een sterk houvast kunnen geven, vooral wanneer de christenen onder de leiding van hun herders, de aanpassing er van aan de afzonderlijke volken en mentaliteiten zullen verwezenlijken.

Document

Naam: GAUDIUM ET SPES
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 7 december 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0724, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam