• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een allereerste voorwaarde voor de opbouw van de vrede is: het wegnemen van de oorzaken van onenigheid onder de mensen, vooral de onrechtvaardigheid, die zo gemakkelijk aanleiding geven tot oorlog. Vele van deze oorzaken zijn gelegen in een te grote ongelijkheid op economisch gebied en in een te lang wachten met de nodige verbeteringen. Anderen komen voort uit heerszucht en uit minachting voor de menselijke persoon en, in diepste wezen, uit menselijke afgunst, wantrouwen, hoogmoed en andere egoïstische hartstochten. Omdat de mens zoveel inbreuk op de juiste ordeniet kan verdragen, blijft de wereld, ten gevolge hiervan, voortdurend ten prooi aan onderlinge twisten en geweld, ook wanneer er geen oorlog is. Dezelfde ongunstige elementen bestaan ook in de betrekkingen tussen de volken. Wil men deze wegnemen of voorkomen en wil men de willekeur van het geweld onderdrukken dan is een betere en hechtere samenwerking en coördinatie van de internationale instellingen volstrekt noodzakelijk, en dient men onvermoeid de stichting van organen tot bevordering van de vrede te stimuleren.

Document

Naam: GAUDIUM ET SPES
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 7 december 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0724, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam