• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om te voldoen aan de eisen van rechtvaardigheid en billijkheid moet men er met alle kracht naar streven om, met eerbiediging van de rechten der personen en het eigen karakter van ieder volk, de enorme huidige economische ongelijkheid, die dikwijls nog toeneemt en die gepaard gaat met een individuele en sociale discriminatie, zo spoedig mogelijk op te heffen.

Gezien de speciale moeilijkheden van de landbouw in verschillende landen wat betreft de productie en afzet van zijn artikelen, dient men ook de boeren te helpen met betrekking tot de verhoging van productie en afzet, het invoeren van de noodzakelijke hervormingen en vernieuwingen en het verkrijgen van een redelijke winst; anders zouden zij, gelijk maar al te vaak gebeurt, tweederangsburgers blijven. Van hun kant echter moeten de landbouwers, vooral de jongeren, zich met alle ijver toeleggen op een grotere vakbekwaamheid, want zonder deze is een vooruitgang van de landbouw onmogelijk. Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 142-148. Zie vooral voor de problemen van de landbouw

Rechtvaardigheid en billijkheid eisen ook, dat de schommeling, die noodzakelijk gepaard gaat met een economie, die in ontwikkeling is, zo wordt opgevangen, dat het leven van de individuen en van hun gezinnen niet in een onzekere en kritieke situatie geraakt. Tegenover arbeiders, die uit een ander land of landstreek komen en door hun arbeid bijdragen tot de economische bloei van een volk of van een streek, moet iedere discriminatie in loon of arbeidsvoorwaarden zorgvuldig vermeden worden. Verder moeten allen en vooral de publieke overheid deze arbeiders niet beschouwen als louter productiewerktuigen, maar als personen, en hen helpen om hun gezinnen bij zich te nemen, een passende woning te vinden en om ingeschakeld te worden in het sociale leven van het volk of het land, dat hen opneemt. Maar zoveel mogelijk moet men voor hen in hun eigen land werkgelegenheid scheppen.

In de economie, die tegenwoordig zo sterk in beweging is, en in de nieuwe vormen van de industriële samenleving, waarin bijv. de automatisering verder doorgevoerd wordt, moet er gezorgd worden voor voldoende en passende arbeid voor iedereen en voor de mogelijkheid tot de nodige technische en professionele vorming. Men moet ook het levensonderhoud en de menselijke waardigheid garanderen vooral van hen, die vanwege ziekte of leeftijd met ernstige moeilijkheden te kampen hebben.

Document

Naam: GAUDIUM ET SPES
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 7 december 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0724, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 26 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam