• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om tegemoet te komen aan de bevolkingsaanwas en de toenemende aspiraties van de mensheid wil men tegenwoordig terecht, meer dan vroeger, het peil van de landbouw– en industrieproductie en ook de prestaties van de diensten hoger opvoeren. Daarom moet men de technische vooruitgang aanmoedigen, evenals de geest van vernieuwing, de vestiging en uitbreiding van ondernemingen, de aanpassing van de productiemethoden en het volhardend streven van allen, die bij de productie betrokken zijn Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 100-109 Vgl. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Bij gelegenheid van de dag van de Familie: "Het gezin is de bakermat", La Famiglia - Over de vorming van het christelijk geweten bij de jeugd (23 mrt 1952), 28 Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 74 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de publiciteitsmedia, Inter Mirifica (4 dec 1963), 6, kortom: alle factoren die deze vooruitgang kunnen bevorderen.

Maar het fundamentele doel van deze productie is niet een loutere vermeerdering van producten, evenmin het maken van winst of het uitoefenen van macht, maar het dienstbetoon aan de mens, de gehele mens, overeenkomstig de hiërarchie van zijn materiële behoeften en de eisen van zijn intellectueel, zedelijk, geestelijk en godsdienstig leven, aan iedere mens, tot welke groepering, tot welke ras en land hij ook behoort. Daarom moet de economische activiteit, overeenkomstig haar eigen methoden van wetten uitgeoefend worden binnen de grenzen van de zedelijke orde, zodat Gods plan omtrent de mens wordt vervuld. Vgl. Mt. 16, 26 Vgl. Lc. 16, 1-31 Vgl. Kol. 3, 17

Document

Naam: GAUDIUM ET SPES
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 7 december 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0724, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 26 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam