• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ONS WORDT DE VREUGDE VAN JEZUS AANBEVOLEN!
3e Zondag van de Advent (Jaar B), Zondag 'Gaudete' - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, geliefde kinderen, geliefde jongeren, goede dag!

Reeds twee weken nodigt de Adventstijd ons uit tot geestelijke waakzaamheid om de weg klaar te maken voor de Heer die komt. Op deze derde zondag beveelt de liturgie ons nog een inwendige houding aan om de verwachting van de Heer te beleven, met name de vreugde. De vreugde van Jezus, zoals een opschrift zegt: “Met Jezus is de vreugde in huis”. Ziezo, ons wordt de vreugde van Jezus aanbevolen!

Het hart van de mens verlangt naar vreugde. Allen verlangen we vreugde, elke gezin, elk volk zoekt het geluk. Maar, waarin bestaat de vreugde waarvan de Christen geroepen is te leven en te getuigen? Het is de vreugde die voortkomt uit de nabijheid van God, uit zijn aanwezigheid in ons leven. Sinds Jezus de geschiedenis is binnengetreden door zijn geboorte in Bethlehem, heeft de mensheid de kiem van het Rijk van God ontvangen, zoals een veld het zaad ontvangt als belofte van de toekomstige oogst. Men moet niet langer elders zoeken! Jezus is aan allen en voor altijd de vreugde komen brengen. Het gaat niet alleen om de vreugde waarop men hoopt of die uitgesteld wordt tot in het Paradijs: op aarde zijn we droef maar in het Paradijs zullen we blij zijn. Neen! Dat is het niet, het gaat om een vreugde die nu reeds werkelijk is en die nu reeds ervaarbaar is, want Jezus zelf is onze vreugde, en met Jezus is de vreugde aan huis, zoals een van jullie opschriften zegt: “Met Jezus is de vreugde in huis”. Laten we het allen samen zeggen: ”Met Jezus is de vreugde in huis”. Nog eens: “Met Jezus is de vreugde in huis”. En is er zonder Jezus vreugde? Neen! Proficiat! Hij leeft, Hij is verrezen, Hij werkt in ons en onder ons speciaal door zijn Woord en door de Sacramenten.

Wij allen, gedoopten, kinderen van de Kerk, wij zijn geroepen om steeds opnieuw de aanwezigheid van God in ons midden te aanvaarden en anderen te helpen haar te ontdekken of haar te herontdekken als ze haar zouden vergeten zijn. Het gaat om een schitterende zending, gelijkend op die van Johannes de Doper: mensen op Christus afstemmen – niet op onszelf – want Hij is het einddoel waarop het hart van de mens gericht is wanneer het vreugde en geluk zoekt.

Sint Paulus op zijn beurt geeft in de liturgie van deze dag de voorwaarden aan om “missionarissen van de vreugde te zijn": zonder ophouden bidden, God altijd danken, de Geest niet uitblussen, alles keuren en het goede bewaren. Vgl. 1 Tess. 5, 17-22 Als dat onze stijl van leven wordt, dan zal de Blijde Boodschap in vele huizen kunnen binnen komen en personen en gezinnen helpen ontdekken dat in Jezus de redding ligt. In Hem kun je de inwendige vrede vinden en de kracht om elke dag de verschillende levenssituaties aan te pakken, ook de meest zware en moeilijke. Men heeft nooit gehoord van een droeve heilige of van een heilige met een begrafenisgezicht. Nooit heeft men dat gehoord! Het zou nonsens zijn. Een Christen is iemand die een hart vol vrede heeft omdat men zijn vreugde vindt in de Heer ook op de moeilijke momenten van het leven. Geloven betekent niet dat men geen moeilijke momenten kent, maar dat men de kracht heeft om ze aan te pakken wetend dat we niet alleen zijn. Dat is de vrede die God aan zijn kinderen geeft.

Met de blik gericht op Kerstmis, dat nu al dichtbij is, nodigt de Kerk ons uit te getuigen dat Jezus geen personage van het verleden is; Hij is het woord van God die ook vandaag de weg van de mens blijft verlichten; zijn gebaren - de Sacramenten – zijn de openbaring van de tederheid, de troost en de liefde van de Vader voor elk menselijk wezen. De Maagd Maria “Oorzaak onzer blijdschap” make ons altijd blij in de Heer, die komt om ons te bevrijden uit de vele innerlijke en uitwendige verslavingen.

Na het bidden van het Angelus

{...}

Wanneer jullie thuis voor de kerststal bidden, denk er dan ook aan om voor mij te bidden, zoals ik aan jullie denk. Het gebed is de adem van de ziel. Het is belangrijk dat je je hart de hele dag voor God geopend houdt, ook al is het maar met korte en simpele gebeden van het christelijk volk.

{...}

Document

Naam: ONS WORDT DE VREUGDE VAN JEZUS AANBEVOLEN!
3e Zondag van de Advent (Jaar B), Zondag 'Gaudete' - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 14 december 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 18 februari 2015

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam