• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Broederlijkheid moet wereldwijd worden, niet de slavernij of onverschilligheid

In haar werk om “de waarheid over de liefde van Christus in de samenleving te verkondigen” Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 5, engageert de Kerk zich voortdurend in acties van caritatieve aard, uitgaande van de waarheid over de mens. Zij heeft tot taak aan iedereen de weg naar bekering te tonen, die ertoe brengt de blik op de naaste te veranderen, in de andere – wie hij ook zij – een broeder of zuster in menselijkheid te zien, diens intrinsieke waardigheid in waarheid en vrijheid te erkennen, zoals de geschiedenis van Josephine Bakhita illustreert, de heilige uit de streek van Darfour in Soedan, ontvoerd door slavenhandelaars, vanaf de leeftijd van negen jaar aan verschrikkelijke meesters verkocht, en daarna via pijnlijke gebeurtenissen “vrije dochter van God” geworden door het geloof dat zij in de religieuze wijding en door dienstbaarheid aan anderen, vooral aan kleinen en zwakken heeft beleefd. Deze heilige die tussen de 19e en 20e eeuw heeft geleefd, is vandaag een getuige en voorbeeld van hoop voor de talrijke slachtoffers van slavernij; Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 3. "Door dit inzicht vanuit de hoop was ze ‘verlost’, nu geen slavin meer, maar een vrij kind van God. Ze begreep wat Paulus zei toen hij de Efeziërs eraan herinnerde dat ze tevoren zonder hoop en zonder God in de wereld waren geweest – zonder hoop want zonder God." zij kan de inspanningen ondersteunen van iedereen die zich wijdt aan de strijd tegen deze “wonde in het lichaam van de hedendaagse mensheid, een wonde in het lichaam van Christus”. Vgl. Paus Franciscus, Toespraak, Tot de deelnemers aan de 2e Internationale Conferentie tegen mensenhandel - "Casina Pio IV", Conferentiehal van de Pauselijke Academie van Wetenschappen, Handhaving in partnerschap van Kerk en wet (10 apr 2014) Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 270

In dat perspectief wens ik iedereen, in zijn rol en eigen verantwoordelijkheid, uit te nodigen gebaren van broederlijkheid te stellen naar degenen die in een toestand van slavernij gehouden worden. Vragen wij ons af hoe wij als gemeenschap en enkeling aangesproken worden wanneer wij in het dagelijks leven mensen ontmoeten of te maken hebben met mensen die het slachtoffer zouden kunnen zijn van mensenhandel of wanneer wij moeten kiezen tussen de aankoop van producten die naar alle waarschijnlijkheid gemaakt zijn door uitbuiting van andere personen. Sommigen onder ons sluiten de ogen uit onverschilligheid, omdat zij bestormd worden door dagelijkse beslommeringen, of om economische redenen. Anderen daarentegen kiezen ervoor iets positief te doen, zich in te zetten in verenigingen van het burgerleven of dagelijks een klein gebaar te stellen – die gebaren zijn zo waardevol! – zoals een woordje zeggen, een groet, een goeie dag of glimlach, die ons niets kosten maar die hoop kunnen geven, wegen openen, het leven veranderen van een persoon die in de onzichtbaarheid leeft en die ook ons leven veranderen door confrontatie met die realiteit.

Wij moeten erkennen dat wij voor een wereldfenomeen staan dat de competenties van één enkele gemeenschap of land overstijgt. Om het te bestrijden, is een mobilisatie nodig met dimensies vergelijkbaar met die van het fenomeen zelf. Daarom doe ik een dringende oproep tot alle mannen en vrouwen van goede wil en iedereen die van nabij of van ver, met inbegrip van de hoogste niveaus der instellingen, getuigen zijn van de plaag van hedendaagse slavernij, om niet medeplichtig te worden aan dat kwaad, om de blik niet af te wenden van het leed van onze broeders en zusters in menselijkheid, beroofd van vrijheid en waardigheid, maar de moed te hebben om het lijdende lichaam van Christus aan te raken Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 24.270  dat zichtbaar wordt in de talloze gezichten van hen die Hij zelf noemt “de minsten van mijn broeders” (Mt. 25,40.45).

Wij weten dat God aan ieder van ons zal vragen: wat hebt ge voor uw broeder gedaan? Vgl. Gen. 4, 9-10 De mondialisering van de onverschilligheid die vandaag op het leven van vele zusters en broeders weegt, vereist dat wij ons tot bewerkers maken van een mondialisering van de solidariteit en broederlijkheid, die hun opnieuw hoop kunnen geven en met moed de weg laten hernemen doorheen de problemen van onze tijd en de nieuwe perspectieven die hij meebrengt en die God in onze handen legt.

Vaticaan, 8 december 2014

FRANCISCUS

 

Document

Naam: NIET LANGER SLAVEN, MAAR BROEDERS
48e Wereldvredesdag (2015)
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 8 december 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Maranatha-gemeenschap
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam