• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
I.1

We moeten er in de eerste plaats toe komen om in dankbaarheid op het verleden terug te blikken. Elk van onze instituten ontstond uit een charisma in wording. God was werkzaam aanwezig vanaf het eerste begin. Door de werking van de Geest riep hij enkele mensen op om Christus van meer nabij te volgen. Zij probeerden om het Evangelie in een bijzondere levensvorm gestalte te geven, de tekenen van de tijd in het licht van het geloof te lezen en op creatieve wijze te voorzien in de noden van de Kerk. De ervaring uit de begintijd nam uitbreiding en ontwikkelde zich gestaag, andere leden sloten zich aan in nieuwe geografische en culturele contexten. Op die manier werd het charisma altijd weer opnieuw in daden omgezet, ontstonden nieuwe initiatieven en nieuwe vormen van apostolisch liefdewerk. Dit alles doet denken aan het zaadje dat een boom wordt met wijd uitgespreide takken.

Voor elke charismatische familie is dit jaar de geschikte tijd om haar eigen oorsprong en historische ontwikkeling in herinnering te brengen. Het is een manier om God te danken die de Kerk vele gaven geschonken heeft: Hij heeft haar mooi gemaakt en van het nodige voorzien om ieder goed werk aan te kunnen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 12

Wie de eigen identiteit levendig wil houden, moet de eigen geschiedenis doorvertellen. Zo verstevigt men de eenheid van de familie en het verlangen van de leden erbij te horen. Dit is geen pleidooi voor oubolligheid, noch een aansporing om een nutteloze nostalgie te koesteren. Het gaat er eerder om de weg van de vorige generaties te bewandelen – beginnend bij de stichters, de stichteressen en de eerste gemeenschappen – om zo de vonk van hun inspiratie te vatten en zich de idealen, projecten en waarden, die hen in beweging hebben gezet, eigen te maken. Op die manier kan men begrijpen hoe het charisma doorheen de geschiedenis beleefd werd, welke creativiteit het teweeggebracht heeft, welke moeilijkheden men ontmoet heeft en hoe men die overwonnen heeft. Men zal er eveneens incoherentie en menselijke zwakheid kunnen vaststellen, en wellicht ook het verlies van enkele wezenlijke aspecten van het charisma. Alles is leerzaam en het geheel wordt zo een oproep tot bekering. De eigen geschiedenis verhalen is God loven en Hem danken voor al zijn gaven.

Laten wij Hem vooral danken voor de voorbije 50 jaar, want na Tweede Vaticaans Concilie mocht de ganse Kerk een ware windvlaag van de Heilige Geest ervaren. Dank zij het Concilie mocht het godgewijde leven een vruchtbare weg van hernieuwing bewandelen. Het is een tijd van genade geweest met licht- en schaduwzijden, getekend door de aanwezigheid van de Geest.

Moge dit jaar van het godgewijde leven een gelegenheid zijn om, nederig en met groot vertrouwen in God die Liefde is Vgl. 1 Joh. 4, 8 , de eigen fragiliteit te erkennen en om deze te beleven als een ervaring van de barmhartige liefde van de Heer. Het is een gelegenheid om voor de ganse wereld duidelijk hoorbaar en vreugdevol getuigenis af te leggen over de heiligheid en de vitaliteit van de overgrote meerderheid van hen die geroepen zijn Christus te volgen in het godwijde leven.

Document

Naam: AAN DE GODGEWIJDEN
Bij gelegenheid van het Jaar van het Godgewijde Leven
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 november 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / religieuzen.be (2e gewijzigde versie)
Bewerkt: 29 augustus 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam