• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN DE GODGEWIJDEN
Bij gelegenheid van het Jaar van het Godgewijde Leven

Beste zusters en broeders,

Ik schrijf jullie als opvolger van Petrus aan wie Jezus de taak toevertrouwde de broeders in het geloof te bevestigen. Vgl. Lc. 22, 32 Ik schrijf jullie ook als een broeder, aan God gewijd zoals jullie.

Laten we samen de Vader danken die ons geroepen heeft om Jezus van nabij te volgen en het Evangelie radicaal te beleven in dienstbaarheid aan de Kerk. Hij is het die de heilige Geest in ons laat wonen, ons vreugde schenkt en in heel de wereld tot getuigen maakt van zijn liefde en barmhartigheid.

Ik wens grotere ruchtbaarheid te geven aan wat bij velen onder jullie leeft en ook de Congregatie voor de instituten van het godgewijde leven en van de sociëteiten van apostolisch leven nauw aan het hart ligt. Wij vieren immers de 50ste verjaardag van de dogmatische Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
over de Kerk – hoofdstuk VI gaat over de religieuzen – en van het Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Perfectae Caritatis
Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven
(28 oktober 1965)
over de vernieuwing van het religieuze leven. Ik heb dus besloten een jaar van het godgewijde leven af te kondigen. Het begint op 30 november 2014, de 1ste zondag van de Advent, en zal afgesloten worden op het feest van de Opdracht van Jezus in de tempel op 2 februari 2016.

Ik heb eerst aandachtig geluisterd naar de Congregatie voor de instituten van het godgewijde leven en van de sociëteiten van apostolisch leven en dan besloten om ongeveer dezelfde doelstellingen voorop de stellen als de heilige Johannes Paulus II bij het begin van het derde millennium. In de postsynodale exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Vita Consecrata
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
(25 maart 1996)
schrijft hij: “U hebt niet alleen een roemrijke historie om aan terug te denken en over te spreken, maar ook een grote historie die nog geschreven moet worden! Kijkt naar de toekomst waarheen de Geest u zendt om door u nog steeds grote dingen tot stand te brengen”. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld, Vita Consecrata (25 mrt 1996), 110

Document

Naam: AAN DE GODGEWIJDEN
Bij gelegenheid van het Jaar van het Godgewijde Leven
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 november 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / religieuzen.be (2e gewijzigde versie)
Bewerkt: 14 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam