• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In huwelijks- en gezinsvorming moeten pastorale verantwoordelijken rekening houden met een veelheid van concrete situaties. Enerzijds moeten ze investeren in vorming van jongeren tot het huwelijk, anderzijds dienen ze er ook te zijn voor hen, die zonder een eigen gezinsstek uit te bouwen, in hun gezin van herkomst blijven. Ook de koppels die geen kinderen hebben, verdienen vanwege de Kerk een bijzondere pastorale aandacht. Zij kunnen geholpen worden om midden hun situatie Gods Plan te ontdekken en om zich ten dienste te stellen van heel de gemeenschap.

Velen vroegen een verduidelijking bij de categorie “randgelovigen” die niet verwijst naar een situatie van uitsluiting of naar mensen die verwijderd zijn. Integendeel het gaat om mensen die door God bemind zijn en die het pastoraal handelen van de Kerk genegen zijn. Tegenover allen dient men een welwillende houding aan te nemen. Men dient er rekening mee te houden dat vele situaties die hen eerder verwijderen van het kerkelijk leven, niet altijd gewild zijn, vaak ook ondergaan worden, als gevolg van het gedrag van derden. 

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS VOOR DE 14E GEWONE BISSCHOPPENSYNODE (2015)
De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 23 juni 2015
Bewerkt: 5 maart 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam