• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De lekencatecheten

In naam van heel de Kerk dank ik u, lekencatecheten, u mannen en u - nog sterker in aantal - vrouwen, die over heel de wereld u hebt gewijd aan de godsdienstige vorming van vele generaties. Uw activiteit, vaak nederig en verborgen, maar met vurige en grootmoedige inzet volbracht, is een prachtige vorm van lekenapostolaat. Deze inzet is van bijzonder belang, in situaties waarbij, om allerlei redenen, kinderen en jonge mensen in eigen familieverband geen passende godsdienstige vorming ontvangen. Hoe velen van ons zijn door mensen als u onderwezen in de beginselen van de catechese en voorbereid op het ontvangen van het boetesacrament, de eerste H. Communie en het Vormsel? De vierde algemene vergadering van de bisschoppensynode is u niet vergeten. Aansluitend daarbij spoor ik u dringend aan door te gaan met uw medewerking voor het leden van de Kerk.

De catecheten echter, die in de missiegebieden verblijven, worden bij uitstek met de titel “catechisten” bedacht. Geboren uit reeds christelijke families of al vroeg tot het christelijk geloof bekeerd en door missionarissen of andere catechisten opgeleid, besteden zij vervolgens hun leven vele jaren na elkaar aan de catechese van kinderen en volwassenen in hun landen. Zonder hen zouden er zeker nu geen bloeiende Kerken opgebouwd zijn. Ik ben blij dat de H. Congregatie voor de Evangelisatie der Volkeren zich altijd weer inspant om de vorming van deze catechisten voortdurend te verbeteren. Dankbaar roep ik de gedachtenis op van hen die God reeds van deze aarde tot zich riep. En ik bid om de voorspraak van hen, die mijn voorgangers tot de eer van de altaren hebben verheven. Allen die momenteel catechetisch werkzaam zijn bemoedig ik van ganser harte. En ik wens dat vele anderen in hun spoor mogen komen en dat hun aantal, zo noodzakelijk voor het missiewerk, mag toenemen.

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam