• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De religieuzen

Niet weinig mannelijke en vrouwelijke religieuze orden en congregaties zijn ontstaan met de bedoeling zich toe te leggen op de christelijke vorming van kinderen en jonge mensen, en wel heel bijzonder van de verwaarloosden. In de loop der tijden hebben mannelijke en vrouwelijke religieuzen zich intens bezig gehouden met de catechetische activiteit van de Kerk, waarbij zij stellig aangepast en doeltreffend werk verrichtten. Heden ten dage worden de banden van de religieuzen met de pastores verstevigd en komt de actieve aanwezigheid van religieuze gemeenschappen en hun leden in de pastorale projecten van de plaatselijke Kerken, sterker naar voren. Juist te midden van een dergelijke situatie richt ik een dringende oproep tot u, die door de religieuze toewijding bijzonder bereid moet zijn om in dienst te staan van de Kerk. Bereid u zo nauwgezet als maar kan voor op uw catechetische taak: naargelang van de onderscheiden roepingen van uw instituten en van de taken die u zijn toevertrouwd, maar steeds met een grote bekommernis. Mochten de communiteiten het uiterste van hun capaciteiten en mogelijkheden besteden aan het bijzondere werk van de catechese!

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam