• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De priesters

En U, priesters, bent op dit terrein de naaste medewerkers van uw bisschoppen. Het concilie heeft u “opvoeders in het geloof genoemd”. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 6 Zult gij dit niet het meest zijn, als gij u een uiterste inspanning getroost, om uw gemeenschappen te laten groeien in het geloof? Of u nu werkzaam bent in een parochie of als geestelijke animator in het onderwijs van het basis -, secundair of universitair niveau, of de pastorale verantwoordelijkheid draagt op eender welke trap, of bezielers bent van kleine of grote gemeenschappen, en vooral van jonge mensen: de Kerk wenst vurig dat gij niets nalaat van al wat leiden kan tot een goede organisatie en oriëntatie van het catechetisch werk. De diakens en andere bedienaren, als gij het geluk hebt daarover te beschikken, zijn in die aangelegenheid van nature uw medewerkers. Alle gelovigen genieten het recht catechese te ontvangen. Alle pastores dragen de verantwoordelijkheid hiervoor te zorgen. Van de burgerlijke overheden zal ik altijd blijven vragen, dat zij waken over de vrijheid om catechese te kunnen geven. En u, dienaren van Christus, smeek ik met aandrang: sta nooit toe dat door gebrek aan inzet of ten gevolge van een onzalig vooroordeel de gelovigen verstoken blijven van catechese. Dat men nooit kan zeggen: “De kleinen vroegen om brood, en er was niemand die het voor hen brak”. (Klaagl. 4, 4)

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam