• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De bisschoppen

Ik richt mij allereerst tot u, broeders in het bisschopsambt. Het tweede Vaticaans Concilie heeft al nadrukkelijk gewezen op uw taak ten opzichte van de catechese. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 13 De vaders van de vierde algemene vergadering van de synode hebben die opdracht met krachtige stem bevestigd.

Op dit vlak, zeergeliefde broeders, is aan u een bijzondere zending in uw Kerken toevertrouwd. Daar zijt gij de eerste verantwoordelijke voor de catechese, en catecheten bij uitnemendheid. Bovendien draagt gij samen met de Paus in een geest van bisschoppelijke collegialiteit de zorg voor de catechese in de gehele Kerk. Sta mij dus toe tot u te spreken in volle oprechtheid.

Ik weet dat u geconfronteerd bent met een bisschopsambt, dat met de dag meer ingewikkeld is en zwaarder om te dragen. Talloze taken eisen voortdurend uw aandacht op: van de zorg om nieuwe priesters op te leiden tot de actieve aanwezigheid binnen de gelovige gemeenschappen, van de levende en waardige viering van eredienst en sacramenten tot de ijver voor menselijke promotie en verdediging van de mensenrechten. Maar de zorg om een actieve en efficiënte catechese vooruit te helpen mag voor geen enkele andere bekommernis wijken, welke die ook is! Die zorg zal u ertoe aanzetten om zelf de levensleer aan uw gelovigen door te geven. Bovendien zult gij, in overeenstemming met de bepalingen van de bisschoppenconferentie waartoe u behoort in uw bisdommen de hoogste leiding geven aan de catechese in samenwerking met ervaren en betrouwbare medewerkers.

Uw voornaamste taak is het in uw diocesen een reële ijver voor de catechese op te roepen en te onderhouden. De ijver incarneert zich in een aangepaste en doeltreffende organisatie die niets onverlet laat: mensen, middelen en instrumenten, evenals de noodzakelijke infrastructuur. Wees ervan overtuigd dat al de rest gemakkelijker zal gaan, als de catechese in de lokale Kerken maar goed gebeurt. En ook als uw toewijding u soms de onaangename plicht oplegt op dwalingen te wijzen en fouten te corrigeren - moet ik dat wel zeggen? - toch zult gij er vaker vreugde aan beleven te zien dat uw Kerken bloeien omdat de catechese er wordt gegeven zoals God het wil.

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam