• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De leer van Christus doorgeven
Dat christocentrisme betekent echter ook, dat elkeen in de catechese niet zijn eigen leer of die van een andere leraar wil overdragen, maar de leer van Jezus Christus, de waarheid die Hij ons meedeelt of - nauwkeuriger gezegd - de waarheid die Hij zelf is. Vgl. Joh. 14, 6 In de catechese wordt Christus onderwezen, het vleesgeworden Woord en de Zoon van God, en al het andere slechts voor zover het op Hem betrekking heeft; alleen Christus is de leraar en iemand anders slechts in zover hij zijn bode of tolk is, door wiens mond Christus spreekt. Iedere catecheet dus, welk ambt hij ook in de Kerk bekleedt, moet er met zorg naar streven, dat hij door zijn onderricht en door zijn manier van optreden de leer en het leven van Jezus overdraagt. Hij mag de aandacht en ook de volgzaamheid van geest en hart van zijn leerling niet binden aan zijn eigen persoon of aan zijn persoonlijke meningen en houdingen; vooral mag hij zijn persoonlijke meningen of voorkeuren niet aan anderen opleggen als weergave van de leer van Christus en van zijn levenslessen. Iedere catecheet moest deze diepzinnige woorden van Christus op zichzelf toepassen: “Mijn leer is niet van Mij maar van Hem, die Mij gezonden heeft”. (Joh. 7, 16). Vgl. Joh. 3, 34 Vgl. Joh. 8, 28 Vgl. Joh. 12, 49-50 Vgl. Joh. 14, 24 Vgl. Joh. 17, 8.14 Ditzelfde deed de H. Paulus, toen hij een uiterst belangrijke vraag behandelde: “zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen, die ik U op mijn beurt heb doorgegeven.” (1 Kor. 11, 23) H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 4.15.78.79. het woord "tradendi", dat de H. Paulus op deze plaats gebruikt, wordt in de Apostolische Aansporing Evangelii Nuntiandi vaker gebruikt om de activiteit van de evangeliserende Kerk aan te duiden Welk een liefdevol contact met Gods woord, bemiddeld door het leergezag van de Kerk, is er niet nodig, welk een intiem omgaan met Christus en de Vader, wat een volgehouden gebedspraktijk, welke onthechting aan zichzelf is er niet nodig opdat de catecheet zou kunnen zeggen: “Mijn leer is niet van mij”!

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam