• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bijdrage van de volksdevoties
Een andere kwestie van methode betreft de wijze waarop men voor de catechetische vorming gebruik kan maken van de waardevolle elementen in de volksdevoties. Ik denk aan de devotiepraktijken, die het gelovige volk in sommigen landen beoefent met een vurigheid van geest en een zuiverheid van bedoeling die diepe indruk maken, ook al moet het geloof, dat er aan ten grondslag ligt, gezuiverd worden en grotendeels rechtgetrokken. Ik denk aan sommige gemakkelijke gebeden, die heel wat eenvoudige mensen graag telkens weer herhalen. Ik denk aan vrome handelingen, die gesteld worden met een oprecht verlangen boete te doen of de Heer te behagen. In het grootste deel van dergelijke gebeden en praktijken zijn er, naast sommige te verwerpen zaken, zeker ook elementen, die, als zij goed begeleid worden, heel waardevol kunnen zijn om het mysterie van Christus dieper te leren kennen: de liefde en barmhartigheid van God, de Menswording van Christus, zijn verlossend Kruis en Zijn Verrijzenis, de werkzaamheid van de Geest in afzonderlijke christenen en in de Kerk, het geheim van het hiernamaals, de evangelische deugden die beoefend moeten worden, de aanwezigheid van de christen in de wereld, en meer dergelijke zaken. Waarom zouden wij een beroep doen op niet-christelijke – ja zelfs het christendom vijandige elementen, terwijl wij niet willen steunen op elementen, die weliswaar herzien en verbeterd moeten worden, maar toch in hun wortels iets christelijks hebben?

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam