• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In contact brengen met de persoon Christus
De vierde algemene vergadering van de bisschoppensynode heeft bij herhaling in het licht geplaatst, dat iedere authentieke catechese christocentrisch is. Wij kunnen vasthouden aan de twee betekenissen van dit woord, die niet tegengesteld zijn of elkaar uitsluiten maar veeleer elkaar oproepen en aanvullen. Men moet allereerst met nadruk verklaren dat in het centrum van de catechese een persoon staat: Jezus van Nazareth, "de Eniggeborene van de Vader, vol genade en waarheid" Vgl. Joh. 1, 14 ; die geleden heeft en voor ons gestorven is; en die nu, als verrezene altijd met ons leeft. Hij is “de weg, de waarheid en het leven”. (Joh. 14, 6) Christelijk leven betekent dan ook in wezen Hem volgen, “navolging van Christus”. Het wezenlijke en allereerste onderwerp van de catechese is - om een woord te gebruiken dat dierbaar is aan de H. Paulus en de theologen van deze tijd - "het mysterie van Christus". Catechese geven betekent iemand op een of andere wijze er toe brengen, dat hij met dit mysterie in al zijn dimensies geconfronteerd wordt. Het betekent “de volvoering van het geheim in het licht stellen,... om met alle heiligen te vatten, wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat, de volheid bereiken die de volheid van God zelf is”. (Ef. 3, 9. 18-19) De catechese zal in de persoon van Christus heel Gods eeuwig raadsbesluit open leggen, dat in die persoon in vervulling is gegaan. Zij zal er naar streven de betekenis te begrijpen van de gebaren en woorden van Christus, alsook van de tekenen die Hij heeft verricht, aangezien deze zijn mysterie tegelijk versluieren en openbaren. Als catechese zo wordt opgevat, is haar uiteindelijke doelstelling, dat iemand niet alleen in aanraking komt met Jezus Christus maar tenslotte ook komt tot gemeenschap met Hem, ja tot intieme omgang. Want Hij alleen kan iemand leiden naar de liefde van de Vader in de Geest en ons laten deelnemen aan het leven van de Allerheiligste Drie-enheid.

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam