• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Veel waardevolle gelegenheden
Ik denk vervolgens aan enkele bijzondere en belangrijke ogenblikken, waarbij de catechese vanzelf een plaats krijgt. Ik noem bv. de bedevaarten op diocesaan, regionaal of nationaal vlak; zij zullen aan geestelijke diepgang winnen indien zij gecentreerd zijn rond een gekozen thema ter overweging: uit het leven van Christus bv. of van Maria of van een of andere heilige. Ik denk ook aan de traditionele missies: vaak werden zij overhaast afgeschaft, zonder iets beters in de plaats te stellen; op een vernieuwde wijze in eer hersteld, zullen zij ertoe bijdragen, periodiek op krachtige wijze het christelijk leven te hernieuwen. Verder zijn er de Bijbelkringen; die moeten verder gaan dan de exegese alleen en de mogelijkheden bieden om van Gods woord te leven. In verband met de samenkomsten van de zogenoemde kerkelijke basisgemeenschappen, verwijs ik naar de normen die uiteengezet zijn in de apostolische aansporing H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
. Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 58 Ik vermeld graag de jongerengroepen die in veel landen bestaan, onder verschillende benamingen en vormen, maar altijd met dezelfde doelstelling, nl. Jezus Christus leren kennen en leren leven volgens het Evangelie. Die groepen worden steeds talrijker en bloeien als een lenteverschijnsel; dat de Kerk veel troost verschaft: groepen van katholieke actie, caritatieve groepen, groepen van gemeenschappelijk gebed, christelijke denkgroepen en soortgelijke. Zonder twijfel bieden deze groeperingen een niet geringe hoop voor de Kerk van de toekomst. Welnu, ik wil mij speciaal richten tot u, jongeren die er lid van zijt; tot u, hun leiders; tot u, priesters die er het beste deel van uw pastorale inzet aan wijdt. Dergelijke samenkomsten zijn inderdaad uitstekende gelegenheden om mekaar te ontmoeten, om de rijkdom te ontdekken van waarden als vriendschap, solidariteit onder jongeren, vreugde en enthousiasme, om samen te overleggen rond de gebeurtenissen en realiteiten van het leven. Maar, in Jezus naam, zo bezweer ik u, sta onder geen enkele voorwaarde toe, dat die zo rijke samenkomsten verstoken blijven van ernstige studie van de christelijke leer. Anders zal het gevaar bestaan - helaas is het reeds al te vaak bewaarheid -, dat die groepen hun leden en ook de Kerk zelf zullen teleurstellen.

De inspanning, die in deze en andere omstandigheden aan de catechese wordt besteed, zal des te beter aanslaan en rijkere vruchten dragen naarmate men meer rekening houdt met het eigen karakter van elke vorm. Elke catechetische inspanning, moet op verstandige wijze inspelen op de feitelijkheden. Dat zal tot resultaat hebben dat het uiteenlopende en aanvullende of complementaire karakter van elk van die benaderingen tot zijn recht komt. Zo wordt de volle rijkdom ontvouwd van hetgeen als catechese kan gebeuren. Maar steeds zijn er drie dimensies: woord, herinnering en getuigenis, d.w.z. het onderricht, de heilige viering en het engagement in de praktijk van het leven. Deze drievoudige dimensie werd door de Boodschap van de synode aan het Volk van God Vgl. Bisschoppensynodes, Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over Catechese in onze tijd, Boodschap aan het Volk van God over de catechese (28 okt 1977), 7-10 in evidentie gezet.

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam