• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Volwassenen

Als ik verder de rij afloop van hen aan wie catechese gegeven wordt, kan ik niet voorbijgaan aan een van de grootste zorgen van de synodevaders, brandend en dringend voortgekomen uit een ervaring die overal ter wereld wordt opgedaan. Het gaat over het centrale probleem van de volwassenencatechese. Zij is de bijzonderste vorm van catechese, daar zij zich juist richt tot personen, die de belangrijkste functies vervullen en geheel en al in staat zijn te leven volgens de christelijke boodschap, en dat nog wel vanuit haar volheid. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 14 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 14 Vgl. Congregatie voor de Clerus, Algemeen directorium voor de catechese, Directorium Catechisticum Generale (11 apr 1971), 20 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Orde van dienst voor het catechemunaat, Ordo initiationis christianae adultorum (6 jan 1972)

Of wij het nu bekijken vanuit degenen die catechese ontvangen of eerder vanuit degenen die catechese geven, de christelijke gemeenschap kan zeker geen permanente catechese verzorgen zonder de directe en beproefde medewerking van volwassenen. Want de wereld bv. waarin de jonge mensen moeten leven en getuigen vanuit een geloof dat voortdurend door de catechese wordt verdiept en bevestigd, is een wereld die grotendeels beheerst wordt door volwassenen; het is daarom even noodzakelijk dat ook het geloof van die volwassenen voortdurend verlicht, gestimuleerd en vernieuwd`wordt, om door te dringen in alle aardse waarden waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. Catechese dient dus, wil zij vruchten dragen, permanent te zijn. Zij zou waardeloos worden, als zij halt hield bij de drempel van de gerijpte leeftijd. Het is duidelijk dat catechese, in een andere vorm natuurlijk; niet minder noodzakelijk is bij volwassenen.

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam