• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een vruchtbare synode

Aan het slot van deze synode hebben de vaders aan de paus een zeer uitvoerige documentatie overhandigd. Zij omvat de verschillende interventies die tijdens de algemene vergaderingen gehouden waren, de conclusies van kleine werkgroepen, de boodschap die zij met instemming van de paus gericht hebben tot het volk van God Bisschoppensynodes, Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over Catechese in onze tijd, Boodschap aan het Volk van God over de catechese (28 okt 1977), en vooral een zeer grote reeks van “Bisschoppensynodes
Propositionis naar aanleiding van de Synode over Catechese in onze tijd
Aangeboden aan de Heilige Vader
(29 oktober 1977)
” waarin zij hun mening naar voren brengen over zeer veel aspecten van de catechese voor deze tijd.

Deze synode heeft haar werkzaamheden verricht in een uitstekende sfeer, dankbaar jegens God en vol verwachting. Zij begreep immers dat de vernieuwing van de catechese een kostbare gave was, door de H. Geest aan de Kerk van onze dagen geschonken, een gave die overal ter wereld door christelijke gemeenschappen op ieder niveau beantwoord wordt met een edelmoedigheid en een vindingrijke inzet, die werkelijk bewondering verdiend. Een evaluatie hieromtrent was noodzakelijk. Maar zij kon gebeuren aan de hand van een levensechte realiteit en tegelijk vertrouwen op een grote bereidheid bij het christelijk volk: zowel om zich te laten leiden door Gods genade alsook om de richtlijnen van het Leergezag op te volgen.

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam