• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Catechese en kerkelijke gemeenschap
De catechese is tenslotte nauw verbonden met het gewetensvol optreden van de Kerk en van de christenen in de wereld. Wie zich door het geloof bij Christus aansloot en ernaar streeft zijn geloof sterk te maken door de catechese, heeft er nood aan die te beleven in gemeenschap met hen die dezelfde stap hebben gezet. Het gevaar bestaat inderdaad dat de catechese onvruchtbaar wordt, als er geen gemeenschap gevonden wordt die de catechumeen in een bepaald stadium van de catechese opneemt, een gemeenschap die qua geloof en levenswijze christelijk mag heten.

Op de kerkelijke gemeenschap van elk niveau berust aldus een dubbele catechetische verantwoordelijkheid: voorzien in de vorming van haar leden: maar ze ook opvangen in een milieu van mensen en dingen dat hen mogelijk maakt zo volledig mogelijk te beleven wat ze leerden.

De catechese zal dan ook delen in een missionair dynamisme. Als zij juist gegeven wordt, zullen de daardoor gevormde christenen zeker ten harte nemen getuigenis af te leggen van hun geloof, het door te geven aan hun kinderen, het aan anderen te leren kennen, en de mensengemeenschap op alle mogelijke manieren te dienen.

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam