• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Catechese en levenservaring
Het is zinloos orthopraxie uit te spelen tegen orthodoxie. De christelijke godsdienst omvat beide in een nauwe band. Want overtuigde en goed overwogen meningen leiden tot geestdriftig en juist handelen. En de inspanning waardoor christenen worden opgevoed om hier en nu als leerlingen van Jezus te handelen, effent de weg voor een vlotter en dieper begrijpen van het Christusmysterie.

Even zinloos is het aan te sturen op het prijsgeven van een nauwgezette en methodische studie van Christus' boodschap uit naam van een methode die de hoogste waarde toekent aan de levenservaring. Het staat immers vast dat ‘niemand tot de volledige waarheid kan komen alleen op grond van eenvoudige ervaring, d.w.z. zonder een geschikte uitleg van de boodschap van Christus, die de ‘Weg, de Waarheid en het Leven’ is (Joh. 14, 6)’. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Aan het einde van de Synode over Catechese in onze tijd (29 okt 1977). AAS 69 (1977) blz. 634

Laat niemand dus een tegenstelling maken tussen de catechese die van existentiële ervaringen vertrekt enerzijds en een traditionele, doctrinele en systematische catechese anderzijds. Congregatie voor de Clerus, Algemeen directorium voor de catechese, Directorium Catechisticum Generale (11 apr 1971), 40.46

Echte catechese is altijd een gestructureerde en systematische initiatie in de Openbaring die God van Zichzelf deed in Jezus Christus. Deze is in het diepe geheugen van de Kerk en in de H. Schriften bewaard en wordt standvastig, doorheen een levende en actieve traditie, van de ene generatie op de andere doorgegeven. Maar een dergelijke Openbaring valt niet los te koppelen van het leven, noch artificieel ervan te scheiden. De Openbaring slaat immers op de ultieme grond en laatste zingeving van het menselijk bestaan, dat in zijn geheel doorlicht wordt om dat bestaan te inspireren of te bekritiseren in het licht van het Evangelie.

Daarom kunnen wij op de catecheten toepassen, wat het Tweede Vaticaans Concilie omtrent de taak van de priesters zei: ‘laten zij opvoeders zijn van de mens en van het menselijk leven in geloof.’ 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 6

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam