• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Noodzaak van een systematische catechese

Paulus Vl heeft in zijn toespraak bij de afloop van de vierde algemene vergadering van de bisschoppensynode de vaders geluk gewenst in de volgende bewoordingen: ‘een grote vreugde was het voor ons te bemerken hoe allen de hoogste noodzaak onderstreepten van een goed gestructureerde en coherente catechese; want een dergelijk bewust uitdiepen van het christelijk mysterie zelf onderscheidt de catechese juist van alle andere vormen van verkondiging van Gods woord.’ H. Paus Paulus VI, Toespraak, Aan het einde van de Synode over Catechese in onze tijd (29 okt 1977). AAS 69 (1977) blz 634

Omdat er echter in de praktijk moeilijkheden hieromtrent bestaan, zal het zijn nut hebben enkele karakteristieken van dit onderricht naast vele andere toe te lichten:

  • dit onderricht mag niet geïmproviseerd worden; het moet volgens betrouwbare regels opgezet en volgens een welbepaald systeem gegeven worden, zodat er een vaste lijn insteekt die toelaat het vastgestelde doel te bereiken.
  • het moet de voornaamste en wezenlijke zaken behandelen zonder te willen ingaan op alle omstreden vragen, en zonder te vervallen in theologisch onderzoek of wetenschappelijke exegese;
  • het moet vrij volledig zijn, en in ieder geval niet blijven steken bij de allereerste verkondiging van het christelijk mysterie, zoals het in het kerygma wordt ontvangen.
  • het moet een integrale inwijding zijn in het christendom, open dus voor alle elementen van het christelijk leven.

Natuurlijk is er heel wat occasionele catechese mogelijk ter gelegenheid van gebeurtenissen uit het persoonlijke, sociale en kerkelijk leven. Deze moeten op de juiste wijze benut worden, zoals wij in hoofdstuk Vl nog zullen verduidelijken. Maar toch leg ik de nadruk op het christelijk onderricht dat systematisch en organisch wordt gegeven, juist omdat er van diverse zijde stemmen opgaan die het belang daarvan onderschatten.

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam