• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De catechese: een onderdeel van de evangelisatie
Stellig kan de catechese niet losgemaakt worden uit het geheel van de pastorale en missionaire activiteit van de Kerk. Toch heeft zij een specifiek karakter. De vierde vergadering van de algemene bisschoppensynode heeft zich over de vraag gebogen - zowel tijdens de voorbereidende fase als tijdens de werkzaamheden zelf. Die vraag heeft een weerslag op de publieke opinie, zowel binnen als buiten de Kerk.

Nu heeft het geen nut hier een nauwkeurige en formele definitie van de catechese vast te leggen. Die is trouwens op voldoende wijze uiteengezet in het ‘Algemeen Directorium voor de Catechese’. Congregatie voor de Clerus, Algemeen directorium voor de catechese, Directorium Catechisticum Generale (11 apr 1971), 17-35 Specialisten ter zake kunnen die definitie nader bestuderen en nauwkeuriger aflijnen.

Maar aangezien er in het dagelijks woordgebruik veel verscheidenheid bestaat, is het toch wel nuttig eenvoudig een paar hoofdzaken naar voren te halen met betrekking tot een juiste visie op de catechese. Die hoofdzaken staan trouwens duidelijk in kerkelijke documenten geformuleerd. Zonder die verduidelijking begreep men wellicht onvoldoende waarover het in catechese gaat en van welk belang zij is.

In het algemeen geformuleerd betekent catechese de geloofsopvoeding van kinderen, jongeren en volwassenen, vooral door middel van het onderricht in de christelijke leer; meestal gebeurt dit in een meer geordende samenhang met de bedoeling gelovigen in te leiden in de volheid van het christelijk leven. Een dergelijk onderricht verstrengeld met meerdere elementen van de pastorale zending van de Kerk die een catechetische kleur hebben, catechese voorbereiden of er uit voortvloeien zonder echter helemaal daarmee samen te vallen. Ik bedoel: de eerste aankondiging van het Evangelie of de missionaire verkondiging van het kerygma om het geloof voor het eerst te wekken; de apologetica of het zoeken naar argumenten om te geloven; het vieren van de Sacramenten; het volop deelnemen aan het leven van de kerkelijke groep; en tenslotte het getuigenis van een apostolisch en missionair leven.

Catechese en evangelisatie, zo kan allereerst gezegd worden, zijn noch gescheiden of tegengesteld, noch volledig identiek aan elkaar, maar wel door innerlijke samenhang met elkaar verbonden en complementair.

De apostolische aansporing H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
van 8 december 1974 over de evangelisatie van de wereld in deze tijd, heeft niet ten onrechte duidelijk gemaakt, dat evangelisatie met als doel de Blijde Boodschap ten leven aan alle mensen te brengen, een rijke, veelomvattende en dynamische realiteit is, bestaande uit essentiële maar uiteenlopende elementen of, indien men die term verkiest, diverse momenten. Ze moeten samen bekeken worden, binnen de eenheid van één en dezelfde beweging. Vgl. Congregatie voor de Clerus, Algemeen directorium voor de catechese, Directorium Catechisticum Generale (11 apr 1971), 17-24 Stellig is de catechese één van de elementen uit dat gehele verloop van de evangelisatie.

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam