• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Voortdurende en evenwichtige vernieuwing

Tenslotte heeft de catechese nood aan voortdurende vernieuwing. Die vernieuwing staat op de verbreding van de opvatting omtrent catechese zelf, op haar pedagogische methodes, op het zoeken naar een aangepaste taal en op het gebruik van nieuwe middelen voor de overdracht van haar boodschap. Die vernieuwing is echter niet steeds even waardevol. De synodevaders onderkenden dan ook met de nodige realiteitszin niet alleen een onloochenbare vooruitgang in de vitaliteit van het catechiseren, gepaard aan veelbelovende initiatieven, maar eveneens beperkingen en zelfs 'tekosrtkomingen' in wat tot nu toe tot stand kwam. Bisschoppensynodes, Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over Catechese in onze tijd, Boodschap aan het Volk van God over de catechese (28 okt 1977), 1.4 Die beperkingen kunnen zeer ernstig genoemd worden, wanneer zij de integriteit van de leer in gevaar brengen. De Bisschoppensynodes
Boodschap aan het Volk van God over de catechese
Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over Catechese in onze tijd
(28 oktober 1977)
noemt bepaalde zaken bij hun naam: "Een tot sleur geworden herhaling die zich tegen iedere verandering verzet, en een ondoordachte improvisatie, die er roekeloos op los gaat, zijn beide even gevaarlijk." Bisschoppensynodes, Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over Catechese in onze tijd, Boodschap aan het Volk van God over de catechese (28 okt 1977), 6 Vastgeroeste sleur op platgetreden wegen bewerkt loomheid en verlamming, en tenslotte volslagen blokkering. Maar geïmproviseerd en ondoordacht optreden brengt verwarring teweeg bij de mensen die catechese volgen - en bij hun ouders, als het om kinderen gaat veroorzaakt allerlei dwalingen en leidt tot het verbrokkelen en tenslotte tot het totaal verloren gaan van de eenheid. Daarom is het van belang dat de Kerk ook nu zoals op andere momenten van haar geschiedenis, getuigt van wijsheid, sterkte en evangelische trouw, wanneer zij nieuwe wegen en methodes van catechetisch onderricht zoekt en ontwerpt.

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam