• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Catechese: recht en plicht van de Kerk
Voor alles is het duidelijk dat de catechese steeds een heilige plicht van de Kerk is geweest en ook een blijvend recht, waarvan zij geen afstand kan doen. Van de ene kant geldt het zeker als een plicht. Die plicht hangt samen met Gods opdracht en verplicht vooral wie in het Nieuwe Verbond de roeping hebben aanvaard van het pastorale ambt. Van de andere kant mag men ook spreken van een recht. Want van theologisch standpunt uit, heeft iedere gedoopte - juist op grond van zijn doopsel - in gelijke mate het recht om van de Kerk dat onderricht en die opvoeding te ontvangen, die hem zal helpen tot een echt christelijk leven te komen. Gelet op de rechten van de mens heeft iedere menselijke persoon het recht de godsdienstige waarheid te zoeken en haar vrij te aanvaarden - dat wil zeggen: “alle mensen moeten vrij zijn van dwang van de zijde van afzonderlijke personen of sociale groeperingen en van welke menselijke macht ook, en wel zo dat in zake van godsdienst niemand gedwongen wordt tegen zijn geweten in te handelen en ook niemand belemmerd wordt overeenkomstig zijn geweten te handelen.” 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 2

De catechetische activiteit moet zich dus kunnen ontwikkelen onder gunstige omstandigheden van tijd en plaats, met gebruik van de algemene communicatiemiddelen en van aangepaste hulpmiddelen, en zonder enige discriminatie ten aanzien van de ouders, en van hen die catechese ontvangen of ze geven. Tegenwoordig wordt dit recht ongetwijfeld meer en meer erkend, althans naar zijn voornaamste principes, zoals internationale verklaringen en afspraken getuigen. In die teksten kan men - ongeacht eventuele grenzen van interpretatie - het geweten beluisteren van een groot deel van de hedendaagse mensheid. (44) Toch wordt ditzelfde recht in veel staten zo geschonden, dat catechese geven of ontvangen er een strafbaar vergrijp wordt. Met kracht verhef ik dus mijn stem, samen met de vaders van de synode, tegen iedere onrechtvaardige discriminatie op het vlak van de catechese. En ik richt opnieuw een dringende oproep tot alle verantwoordelijken om volledig afstand te nemen van alle dwangmaatregelen, die in het algemeen de menselijke vrijheid en in het bijzonder de godsdienstige vrijheid onderdrukken.

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam