• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Concilies en de missionaire activiteit

Het dienstbetoon van de catechese putte steeds nieuwe kracht uit de concilies. Het Concilie van Trente is hierbij een lichtend voorbeeld. In constituties en decreten verleende het aan de catechese de eerste plaats. Het was bron en oorsprong van de “Catechismus-Compendium
Catechismus Romanus Concilii Tridentini
Catechismus van het Concilie van Trente ()
”, een belangrijk werk dat naar dit concilie genoemd wordt en ten behoeve van de priesters een samenvatting geeft van de christelijke leer en van de traditionele theologie. Het heeft in de Kerk gezorgd voor een uitstekende organisatie van de catechese. De priesters stimuleerde het om hun catechetische taak te behartigen. Het leidde dank zij de inzet van heilige theologen als Carolus Borromeo, Robertus Bellarmino en Petrus Canisius tot de uitgave van catechismussen, die voor hun tijd echte modellen waren. Moge het Tweede Vaticaans Concilie in staat zijn een gelijkaardige inspanning en arbeid op te roepen in deze tijd!

De missionering vormt evenzeer een uitmuntend terrein om de catechese tot haar recht te laten komen. Zo heeft het volk van God bijna tweeduizend jaar lang niet opgehouden zichzelf op te voeden in het geloof, volgens vormen die aangepast zijn aan de verschillende omstandigheden van de gelovigen en aan de veelvoudige kerkelijke mogelijkheden.

Het is aldus duidelijk dat de catechese nauw verbonden en verweven is met heel het leven van de Kerk. Van haar vooral immers hangt niet alleen de plaatselijke verbreiding van de Kerk af en haar groei in aantal, maar veel meer nog haar innerlijke groei en haar overeenstemming met Gods plan. Uit de vele lessen die te trekken zijn uit de ervaringsgegevens van de kerkgeschiedenis, verdienen er ongetwijfeld enkele nader belicht te worden.

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam