• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bij de kerkvaders
De Kerk zet de leeropdracht van de apostelen en hun eerste medewerkers voort. Zelf in de leer bij de Heer, wordt zij dan ook terecht "Moeder en Lerares" [[[90|1|De Kerk is "Moeder", omdat zij door het doopsel onophoudelijk nieuwe kinderen voortbrengt en bewerkt dat Gods familie groeit; zij is echter "lerares", omdat zij zorgt dat de kinderen door de genade van het doopsel groeien, doordat zij hun geloofszin voedt met de waarheden van het geloof]]] genoemd. Het tijdvak na de apostelen heeft, van Clemens van Rome tot Origines, uitstekende werken laten ontstaan. Daarna gebeurt er iets merkwaardigs: invloedrijke bisschoppen en pastores, vooral in de derde en vierde eeuw, beschouwen het als een voornaam onderdeel van hun bisschopstaak instructies te geven of catechetische verhandelingen te schrijven. Het is de tijd van Cyrillus van Jeruzalem, Johannes Chrysostomus, Ambrosius en Augustinus. Toen ontstonden uit de pen van zoveel kerkvaders de geschriften, die wij nu nog bewonderen als voortreffelijke voorbeelden.

Het is onmogelijk hier zelfs maar in het kort in herinnering te roepen, hoe de catechese een steun is geweest voor de verspreiding en verbreiding van de Kerk, in wisselende tijden, in alle landen en omstandigheden, en in een grote verscheidenheid van menselijke culturen. Zeker, moeilijkheden ontbraken nooit. Maar het woord des Heren volbracht door de eeuwen heen zijn luisterrijke loop, zoals de apostel Paulus het uitdrukt. Vgl. 2 Tim. 3, 1

Document

Naam: CATECHESI TRADENDAE
Catechese geven in onze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Wereldkerkdocumenten nr. 7
Bewerkt: 3 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam