• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit alles doet ons verstaan dat je, om heilig te zijn, niet noodzakelijk, bisschop, priester of religieus moet zijn: neen, allen zijn we geroepen om heilig te worden! Menigmaal worden we bekoord te denken dat heiligheid voorbehouden is aan hen die de mogelijkheid hebben zich van dagelijkse beslommeringen vrij te maken om zich uitsluitend aan het gebed te wijden. Maar zo is het niet! Soms denkt men dat heiligheid betekent de oogjes sluiten en een gezicht trekken als op een prentje. Neen! Dat is geen heiligheid! Heiligheid is iets veel groters, iets diepers dat God ons geeft. Integendeel, we zijn geroepen heilig te worden precies door met liefde te leven en ons christelijk getuigenis te geven midden de dagelijkse zorgen. Ieder in de omstandigheden en in de levensstaat waarin je staat. Ben je godgewijde man of vrouw? Wees heilig door met vreugde je zelfgave en je dienstwerk te beleven. Ben je gehuwd? Wees heilig door lief te hebben en zorg te dragen voor je man of vrouw, zoals Christus met de Kerk heeft gedaan. Ben je gedoopt maar niet gehuwd? Wees heilig door eerlijk en bekwaam je werk te doen en tijd te besteden aan de dienst van de broeders. “Maar, padre, ik werk in een fabriek; ik werk als boekhouder voortdurend met cijfers bezig, zo kun je niet heilig worden…” – “Toch, het kan! Daar waar je werkt, kun je heilig worden. God schenkt je de genade heilig te worden. God deelt zich aan jou mee”. Altijd, op gelijk welke plaats kan men heilig worden, dat wil zeggen: kan men zich openstellen voor de genade die binnen in ons werkt en ons tot heiligheid brengt. Ben je vader of grootvader? Wees heilig door met vuur je kinderen en kleinkinderen Jezus te leren kennen en na te volgen. Hiervoor is veel geduld nodig, om een goede vader, een goede grootvader, een goede moeder, een goede grootmoeder te zijn: er is veel geduld voor nodig en in dit geduld ontstaat de heiligheid: door geduld te beoefenen. Ben je catechist, opvoeder of vrijwilliger? Wees heilig door een zichtbaar teken te worden van de liefde van God en van zijn aanwezigheid aan onze zijde. Ziezo: elke levensstaat leidt tot heiligheid, altijd!

Thuis, op straat, op het werk, in de Kerk, op elke ogenblik en in jouw levensstaat kan een weg naar heiligheid beginnen. Laat jullie niet ontmoedigen die weg te gaan. Het is God zelf die ons de genade schenkt. De Heer vraagt alleen dit: dat wij in gemeenschap met Hem en ten dienste van de broeders leven.

Document

Naam: DE KERK: 15. ALGEMENE ROEPING TOT HEILIGHEID
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 november 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam