• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is nodig om eerst de belangrijkste pilaren van een natie te bevorderen: haar niet-materiële goederen. Het gezin is de basis van samenleven en een geneesmiddel tegen maatschappelijke versplintering. Kinderen hebben het recht op te groeien in een gezin met een vader en een moeder die een geschikte omgeving voor de ontwikkeling en emotionele groei van het kind kunnen creëren. Daarom benadrukte ik in de Apostolische Exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
dat de bijdrage van het huwelijk aan de maatschappij “onmisbaar” is; dat het “de emotionaliteit en de toevallige behoeften van het koppel” overstijgt. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 66 En daarom ben ik u dankbaar om de nadruk van uw conferentie op de voordelen die het huwelijk aan kinderen, de echtgenoten zelf, en de maatschappij kan geven.

In deze dagen, waarin u de schoonheid van de complementariteit tussen man en vrouw in het huwelijk gaat overwegen, spoor ik u aan om nog een andere waarheid over het huwelijk aan te dragen: dat de blijvende toewijding aan solidariteit, trouw en vruchtbare liefde een antwoord is op de diepste verlangens van het menselijk hart. Ik spoor u aan om vooral de jonge mensen in gedachten te houden, die onze toekomst vertegenwoordigen. Wijdt uzelf toe, zodat onze jongeren zichzelf niet verliezen aan het giftige milieu van het tijdelijke, maar juist revolutionairen zullen zijn, met de moed om ware en blijvende liefde te zoeken, tegen de algemene stroom in. Trap niet in de valkuil van politieke belangen. Het gezin is een antropologisch feit – een sociaal en cultureel feit. We kunnen het niet kwalificeren op basis van ideologische noties of concepten die slechts op een enkel moment in de geschiedenis van belang zijn. We kunnen niet spreken over conservatieve gezinnen of progressieve gezinnen. Gezin is gezin. Dat kan niet door ideologische noties worden bepaald. Het gezin bestaat op zichzelf. Het is op zichzelf een kracht.

Document

Naam: DE COMPLEMENTARITEIT VAN MAN EN VROUW
Tot de deelnemers aan het internationale colloquium over de complementariteit van man en vrouw, georganiseerd door de Congregatie van de Geloofsleer
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 17 november 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / incaelo.blogspot.com
Werkvert. uit het Engels: Mark de Vries; bewerking, alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam