• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

En juist vandaag, mijn geliefde kinderen, vandaag op het feest van Epifanie, d.w.z. de openbaring van Christus aan de mensheid. Welk een licht straalt er uit van dit mysterie! Onze toespraak zou eindeloos worden, wanneer wij de draad zouden volgen die onze gedachten spinnen op deze feestdag van de openbaring des Heren. Een enkele van die gedachten willen wij u toevertrouwen en wij vertellen ze u niet met onze eigen woorden maar met die van het concilie dat wij zojuist gevierd hebben. Wij stellen u voor het feest van Epifanie te beschouwen als het feest van het geroepen worden van de volken, van alle volken zonder uitzondering, tot hetzelfde heil, tot hetzelfde geluk. En het komt ons voor, dat gij, dierbare kinderen van de landen waar de verkondiging van Christus nog verkeert in de beginfase van de oprichting van de Kerk, dat gij op dit ogenblik de vertegenwoordigers - de wijzen - zijt van uw respectieve naties en aldus een kenmerkend facet van het mysterie van Epifanie tot werkelijkheid maakt, namelijk de ontdekking dat de komst van God in de wereld juist bestemd is voor een ieder van u, voor uw land. En dit betekent niet, dat gij zult moeten verloochenen, wat gij zijt en wat gij vertegenwoordigt, maar het wil zeggen, dat gij uw eigen ziel en uw nationale persoonlijkheid zult kunnen verheffen tot een ongekende hoogte van openheid, van kennis, van nieuwe levensinhoud, van nieuwe hoop. Want dit is het wat de verlossing van Christus ons schenkt. Luistert naar het Concilie:

'Reeds vanaf de oudheid tot op de dag van vandaag wordt bij de verschillende volkeren een zeker besef gevonden van die geheime kracht die aanwezig is in de loop der dingen en in de gebeurtenissen van het menselijk leven, soms zelfs een erkenning van een hoogste Macht of ook van een Vader. Dit besef en deze erkenning doordringen hun leven met een diepe religieuze zin ... De katholieke Kerk verwerpt niets van datgene wat in deze godsdiensten waar en heilig is. Met oprechte eerbied beschouwt zij die gedrags- en leefregels, die voorschriften en leerstellingen, die - hoewel zij, in veel opzichten verschillen, van hetgeen zijzelf houdt en leert - toch niet zelden een straal weerspiegelen van die Waarheid welke alle mensen verlicht.' 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 2

Document

Naam: OVER CHINA
Op het Hoogfeest van de Openbaring des Heren
Soort: H. Paus Paulus VI - Homilie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 6 januari 1967
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief, jrg. 22, nr. 10, p. 250-253
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam