• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Telkens als de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten kennis krijgt van een misdrijf of misbruik betreffende de allerheiligste Eucharistie, tenminste met een schijn van waarheid, brengt zij de ordinaris hiervan op de hoogte, opdat hij de zaak onderzoekt. Waar de aangelegenheid ernstig blijkt te zijn, dient de ordinaris een exemplaar van de akten over het verrichte onderzoek en, waar dit het geval is, over de opgelegde straf zo spoedig mogelijk aan dit dicasterie te doen toekomen.
In moeilijkere gevallen mag de ordinaris omwille van het welzijn van de universele Kerk, waarvoor hij krachtens zijn heilige wijding mede zorg draagt, niet nalaten de zaak te behandelen na voorafgaande raadpleging van de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Van haar kant zal deze Congregatie krachtens de haar door de paus van Rome verleende bevoegdheden overeenkomstig het geval de ordinaris bijstaan, waarbij zij hem de noodzakelijke dispensaties verleent of instructies of voorschriften doet toekomen die hij nauwkeurig dient op te volgen.

Document

Naam: REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 25 maart 2004
Copyrights: © 2004, Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam