• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Een clericus die de clericale staat volgens het recht verliest," "is het uitoefenen van de wijdingsmacht verboden". Het is hem derhalve niet geoorloofd onder enig voorwendsel de sacramenten te vieren, behalve slechts in het door het recht bepaalde uitzonderingsgeval, noch is het Christengelovigen geoorloofd voor een viering hun toevlucht tot hem te nemen, omdat de gerechtvaardigde reden die dit overeenkomstig de norm van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
zou toestaan, niet aanwezig is. Bovendien mogen deze mannen ook niet de homilie houden en nooit een taak of functie in de viering van de heilige liturgie op zich nemen, opdat er geen verwarring onder de Christengelovigen ontstaat en opdat de waarheid niet wordt verduisterd.

Document

Naam: REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 25 maart 2004
Copyrights: © 2004, Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam