• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit geldt eveneens voor dergelijke commissies die overeenkomstig de wens van het Concilie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 44 Vgl. Congregatie voor de Bisschoppen, Gezonden ook in naam van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, Brief aan de voorzitters van de Bisschoppenconferenties (21 juni 1999), 9 door de Bisschoppenconferenties zijn ingesteld en waarvan de leden bisschoppen dienen te zijn die duidelijk onderscheiden moeten worden van hun deskundige medewerkers. Waar het aantal leden van de Bisschoppenconferentie niet voldoende is om uit hen op passende wijze een liturgische commissie te kiezen of in te stellen, dient een raad of commissie van deskundigen benoemd te worden die steeds onder leiding van een bisschop zoveel mogelijk dezelfde taak heeft, waarbij echter de naam 'liturgische commissie' vermeden dient te worden.

Wat de viering van de heilige mis betreft, heeft de Apostolische Stoel reeds vanaf 1970 aangegeven dat alle experimenten dienden op te houden Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Derde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie, Liturgicae instaurationes (15 sept 1970), 12 en in het jaar 1988 heeft zij dit opnieuw in herinnering geroepen. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Verklaring aangaande eucharistische gebeden en liturgische experimenten, Declarationem circa Preces eucharisticas et experimenta liturgica (21 mrt 1988). Notittiae 24 91988) pp. 234-236 Tengevolge daarvan hebben de afzonderlijke bisschoppen en hun conferenties geen enkele bevoegdheid om experimenten toe te staan betreffende liturgische teksten en andere zaken die in de liturgische boeken worden voorgeschreven. Wil men in de toekomst dergelijke experimenten doorvoeren, dan is daarvoor het verlof van de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten vereist, en wel schriftelijk en op aanvraag van de Bisschoppenconferenties. Dit wordt echter alleen maar om een zwaarwegende reden toegestaan. Wat de initiatieven van inculturatie in de liturgie betreft, dienen de vastgestelde bijzondere normen strikt en volledig te worden nageleefd. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40), Varietates legitimae (25 mrt 1994)

Document

Naam: REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 25 maart 2004
Copyrights: © 2004, Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam