• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan de Eerste Communie van kinderen dient altijd een sacramentele belijdenis en absolutie vooraf te gaan. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 914 Vgl. Congregatie voor de Sacramenten, Verklaring over de Biecht voorafgaand aan de Eerste Communie, Sanctus Pontifex (24 mei 1973). AAS 65 (1973) p. 410 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Brief aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties over het voorafgaan van het Sacrament van de Biecht aan de Eerste Communie van kinderen, In Quibusdam (31 mrt 1977). Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae II, pp. 142-144 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Antwoord op een voorgelegde twijfel i.v.m. de Biecht en de Eerste Communie van kinderen, Responsum ad propositum dubium (20 mei 1977). AAS 69 (1977) p. 427 Bovendien moet de Eerste Communie altijd door een priester worden gegeven en dat nooit buiten de viering van de Mis. Behalve uitzonderingsgevallen is het weinig gepast om dit te doen op Witte Donderdag bij de viering van het Avondmaal van de Heer. Veeleer dient voor een andere dag te worden gekozen, zoals de tweede tot en met de zesde zondag van Pasen of het hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Christus (Sacramentsdag) of een zondag 'door het jaar', omdat de dag des Heren terecht wordt beschouwd als de dag van de Eucharistie. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de heiliging van de zondag, Dies Domini (31 mei 1998), 31-34 "Kinderen die nog niet tot het gebruik van het verstand zijn gekomen of van wie" de pastoor "oordeelt dat ze er nog niet voldoende voor gereed zijn", dienen niet te naderen om de heilige Eucharistie te ontvangen. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 914 Waar het echter gebeurt dat een kind bij wijze van uitzondering wat zijn leeftijd betreft als rijp wordt beschouwd om het Sacrament te ontvangen, mag aan dit kind de Eerste Communie niet worden geweigerd, mits het voldoende is onderricht.

Document

Naam: REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 25 maart 2004
Copyrights: © 2004, Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam