• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Laten zij nooit nalaten "het geheim van het geloof, zoals de apostel het zegt, met een zuiver geweten te bewaren Vgl. 1 Tim. 3, 9 , en dit geloof in woord en daad te verkondigen overeenkomstig het evangelie en de overlevering van de Kerk", Congregatie voor de Riten, Cæremoniale Episcoporum (17 aug 1886). De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, editio typica altera, cap. III, De Ordin. diaconorum, Nr. 200 terwijl ze de heilige liturgie als bron en hoogtepunt van het kerkelijk leven met heel hun hart trouw en in nederigheid dienen, "opdat allen, die door geloof en doopsel kinderen van God zijn geworden, in eenheid samenkomen, temidden van de Kerk God loven, deelnemen aan het offer en de maaltijd des Heren nuttigen". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 10 Laten alle diakens zich derhalve voor hun deel ervoor inzetten dat de heilige liturgie wordt gevierd overeenkomstig de norm van de op de verschuldigde wijze goedgekeurde liturgische boeken.

Document

Naam: REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 25 maart 2004
Copyrights: © 2004, Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 17 september 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam