• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is niet moeilijk de verspreiding vast te stellen van een mentaliteit die het voortbrengen van het leven reduceert tot een variabele van een individuele programmering of die van een paar. De factoren van economische orde oefenen een soms bepalende druk uit en dragen zo bij aan een sterke daling van de nataliteit, die de maatschappelijke structuur verzwakt, de relatie tussen de generaties in gevaar brengt en de blik op de toekomst onzekerder maakt. Het openstaan voor het leven is een intrinsieke eis van de echtelijke liefde. In dit licht ondersteunt de Kerk de gezinnen die gehandicapte kinderen opnemen, opvoeden en omgeven met hun genegenheid.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 169; non placet - 5 -> aangenomen.

Ook op dit terrein is het noodzakelijk uit te gaan van het luisteren naar mensen en rekenschap af te leggen van de schoonheid en de waarheid van een onvoorwaardelijk openstaan voor het leven als iets waaraan de menselijke liefde behoefte heeft om ten volle te worden beleefd. Op deze basis kan een passend onderricht rusten omtrent de natuurlijke methoden voor een verantwoorde voortplanting. Het helpt op een harmonieuze en bewuste wijze de eenheid tussen de echtgenoten te beleven in al haar dimensies samen met de verantwoordelijkheid voor de voortplanting. Men dient opnieuw de boodschap te ontdekken van de encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
van Paulus VI, die de noodzaak onderstreept de waardigheid van de persoon te respecteren in de morele beoordeling van de methoden van geboorteregeling. De adoptie van kinderen, wezen en in de steek gelaten kinderen die als eigen kinderen worden opgenomen, is een specifieke vorm van gezinsapostolaat Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 11, meermaals in herinnering geroepen en aangemoedigd door het leergezag. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 28-41 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 93 De keuze voor adoptie en toevertrouwen brengt een bijzondere vruchtbaarheid van de huwelijkservaring tot uitdrukking, niet alleen wanneer deze is getekend door onvruchtbaarheid. Deze keuze is een welsprekend teken van gezinsliefde, een gelegenheid om te getuigen van het eigen geloof en de waardigheid van kind te herstellen voor wie ervan verstoken is.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 167; non placet - 9 -> verworpen (Paus Franciscus heeft toch om opname van dit punt in het rapport gevraagd)

Het is noodzakelijk ook in de huwelijksband de affectiviteit helpen te beleven als een weg van rijping in een steeds dieper accepteren van de ander en in een steeds volledigere overgave. In deze zin moet de noodzaak worden beklemtoond vormingstrajecten aan te bieden die het huwelijksleven voeden, en het belang van leken die een begeleiding bieden die bestaat uit een levend getuigenis. Het voorbeeld van trouwe en diepe liefde die bestaat uit tederheid, respect, die in staat is mettertijd te groeien en die in zijn concreet zich openstellen voor het leven een mysterie dat ons overstijgt, ervaart, is hierbij een grote hulp.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 172; non placet - 5 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO SYNODI - FAMILIESYNODE 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 18 oktober 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam