• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Terwijl de synode het christelijk huwelijk blijft verkondigen en bevorderen, moedigt zij ook de pastorale onderscheiding aan van de situaties van de zovelen die deze werkelijkheid niet meer beleven. Het is belangrijk in pastorale dialoog te treden met deze personen om de aandacht te vestigen op de elementen van hun leven die kunnen leiden tot een meer openstaan voor het evangelie van het huwelijk in zijn volheid. De herders moeten elementen identificeren die de evangelisatie en de menselijke en geestelijke groei kunnen begunstigen. Een nieuwe gevoeligheid van de hedendaagse pastoraal bestaat in het begrijpen van de positieve elementen die aanwezig zijn in een burgerlijk huwelijk en, met inachtneming van de verschillen in samenwonen. Het is noodzakelijk dat wij in het voorstel van de Kerk ook constructieve elementen in de situaties die nog niet of niet meer hieraan beantwoorden, aangeven, waarbij wij wel echter duidelijk de christelijke boodschap bevestigen.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 125; non placet - 54 -> aangenomen.

Er is ook opgemerkt dat in veel landen een “toenemend aantal paren samenleeft ad experimentum zonder een canoniek of burgerlijk huwelijk”. Vgl. Bisschoppensynodes, De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie, Instrumentum laboris t.b.v. de 3e Bijzondere Bisschoppensynode (24 juni 2014), 81 In sommige landen gebeurt dit in het bijzonder bij het traditionele huwelijk, dat wordt overeengekomen tussen families en vaak in verschillende fases wordt gevierd. In andere landen daarentegen groeit voortdurend het aantal van degenen die na lange tijd samengewoond te hebben vragen om de viering van het huwelijk in de Kerk. Eenvoudig samenwonen wordt dikwijls gekozen ten gevolge van een algemene mentaliteit tegen instellingen en definitieve verplichtingen, maar ook omdat men wacht op een bestaanszekerheid (werk en vast salaris). In andere landen ten slotte zijn de feitelijke verbintenissen zeer talrijk, niet alleen vanwege het afwijzen van de waarden van huwelijk en gezin, maar vooral door het feit dat huwen wordt opgevat als een luxe vanwege de maatschappelijke omstandigheden, zodat materiële ellende ertoe aanzet in feitelijke verbintenissen te leven.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 143; non placet - 37 -> aangenomen.

Al deze situaties dienen op een constructieve wijze onder ogen te worden gezien door te trachten ze te veranderen in gelegenheden voor een weg naar de volheid van het huwelijk en het gezin in het licht van het evangelie. Het gaat erom deze aan te grijpen en te begeleiden met geduld en fijngevoeligheid. Daarvoor is het aantrekkelijk getuigenis van authentieke christelijke gezinnen, als subject van de evangelisatie van het gezin, belangrijk.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 162; non placet - 14 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO SYNODI - FAMILIESYNODE 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 18 oktober 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 15 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam