• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ten opzichte van het geschetste maatschappelijke kader komt men in veel delen van de wereld, bij individuen een grotere behoefte tegen om zich te bekommeren om de eigen persoon, zich innerlijk te leren kennen, beter in overeenstemming te leven met de eigen emoties en gevoelens, affectieve relaties van goede kwaliteit te zoeken; dit terechte streven kan openstellen voor het verlangen zich in te zetten voor het tot stand brengen van creatieve, van verantwoordelijkheid getuigende en solidaire relaties van gave en wederkerigheid, zoals die bij een gezin. Het gevaar van individualisme en het risico van een egoïstisch leven zijn duidelijk. De uitdaging voor de Kerk is de echtparen te helpen in de rijping van de emotionele dimensie en de affectieve ontwikkeling door het bevorderen van de dialoog, de deugd en het vertrouwen in de barmhartige liefde van God. De volle inzet die in een christelijk huwelijk wordt gevraagd, kan een sterk tegengif zijn tegen de verleiding van een egoïstisch individualisme.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 171; non placet - 8 -> aangenomen.

In de huidige wereld ontbreekt het niet aan culturele tendensen die een onbegrensde affectiviteit lijken op te leggen waarvan men alle kanten wil onderzoeken, ook de meest gecompliceerde. In feite is de kwestie van de affectieve broosheid van een grote actualiteit: een narcistische, onstabiele en veranderlijke affectiviteit, die niet altijd de subjecten helpt een grotere rijpheid te bereiken. Een zekere verbreiding van de pornografie en de vercommercialisering van het lichaam, ook bevorderd door een verwrongen gebruik van internet, baart zorgen en de situatie van de mensen die tot prostitutie verplicht worden, dient te worden aangeklaagd. In deze context zijn echtparen soms onzeker, twijfelend en hebben moeite om een manier te vinden om te groeien. Talrijk zijn degenen die ertoe neigen te blijven steken in de primaire stadia van het emotionele en seksuele leven. De crisis van een echtpaar destabiliseert het gezin en kan door uit elkaar gaan en scheiding uiteindelijk ernstige gevolgen hebben voor de volwassenen, kinderen en de samenleving door het individu en de maatschappelijke banden te verzwakken. Ook de demografische terugloop, die te wijten is aan een anti-geboortementaliteit en wordt bevorderd door een politiek op wereldniveau van reproductieve gezondheid, bepaalt niet alleen een toestand waarin het elkaar afwisselen van de generaties niet meer verzekerd is, maar heeft ook het risico mettertijd te leiden tot een economische verarming en een verlies van de hoop op de toekomst. De ontwikkeling van de biotechnologieën heeft ook een sterke invloed gehad op de geboortecijfer.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 174; non placet - 8 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO SYNODI - FAMILIESYNODE 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 18 oktober 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam