• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De woorden van eeuwig leven die Jezus aan zijn leerlingen heeft nagelaten, bevatten het onderricht aangaande huwelijk en gezin. Dit onderricht van Jezus maakt het ons mogelijk het plan van God aangaande huwelijk en gezin te onderscheiden in drie fundamentele fases. Aan het begin is er het gezin van de oorsprong, toen God het oorspronkelijk huwelijk tussen Adam en Eva instelde als een vast fundament van het gezin. God heeft niet alleen het menselijk wezen als man en vrouw geschapen (Gen. 1, 27), maar Hij heeft hen ook gezegend, opdat zij vruchtbaar waren en talrijk werden (Gen. 1, 28). “Zo komt het dat een man zijn vader en zijn moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden” (Gen. 2, 24). Deze eenheid is beschadigd door de zonde en is de historische vorm van huwelijk in het Volk van God geworden, waarvoor Mozes de mogelijkheid toestond een scheidingsbrief af te geven. Vgl. Deut. 24, 1. vv. Deze vorm was overheersend ten tijde van Jezus. Met zijn komst en de verzoening van de gevallen wereld dankzij de door Hem bewerkte verlossing eindigde het tijdperk dat met Mozes was begonnen.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 167; non placet - 13 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO SYNODI - FAMILIESYNODE 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 18 oktober 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 15 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam