• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer Hij verwijst naar het oorspronkelijke plan betreffende het menselijk paar, bevestigt Jezus zelf de onlosmakelijke band tussen man en vrouw, ook al zegt Hij “om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden; aanvankelijk was dit echter niet zo” (Mt. 19, 8). De onontbindbaarheid van het huwelijk (“Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden” (Mt. 19, 6)), moet vooral niet worden verstaan als een “juk” dat de mensen wordt opgelegd, maar als een “gave” die de in het huwelijk verenigde mensen wordt geschonken. Zo laat Jezus zien hoe de goddelijke welwillendheid altijd de weg van de mens begeleidt, het versteende hart met zijn genade geneest en verandert door de weg van het kruis door het te richten op zijn begin. Uit de Evangelies komt duidelijk het voorbeeld van Jezus naar voren, dat paradigmatisch is voor de Kerk. Jezus heeft immers een gezin aangenomen, Hij heeft een begin met de tekenen gemaakt op de bruiloft van Kana, Hij heeft de boodschap betreffende de betekenis van het huwelijk verkondigd als volheid van de openbaring die het oorspronkelijke plan van God herstelt (Mt. 19, 3). Maar tegelijkertijd heeft Hij de onderrichte leer in praktijk gebracht door zo de ware betekenis van de barmhartigheid te laten zien. Dat blijkt duidelijk bij de ontmoetingen met de Samaritaanse (Joh. 4, 1-30) en met de overspelige vrouw (Joh. 8, 1-11), waarbij Jezus met een houding van liefde jegens de persoon die zondigt, brengt tot berouw en bekering (“ga en zondig niet meer”), een voorwaarde voor vergeving.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 1641; non placet - 18 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO SYNODI - FAMILIESYNODE 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 18 oktober 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 15 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam