• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daar de scheppingsorde wordt bepaald door het gericht zijn op Christus, is het noodzakelijk de verschillende graden te onderscheiden, zonder deze te scheiden, waarin God de mensheid de genade van het verbond meedeelt. Naar de maatstaf van de goddelijke pedagogie, volgens welke de scheppingsorde zich in verschillende stadia ontwikkelt tot die van de verlossing, is het noodzakelijk de nieuwheid van het christelijk huwelijkssacrament te begrijpen in continuïteit met het natuurlijk huwelijk van de oorsprong. Zo bedoelt men hier de wijze van Gods heilzaam handelen zowel in de schepping, als in het christelijk leven. In de schepping: aangezien alles is gemaakt door Christus en voor Hem Vgl. Kol. 1, 16 , “moeten” de christenen “met blijdschap en eerbied de zaden van het Woord die daarin verborgen liggen aan het licht brengen; tegelijkertijd echter moeten zij aandacht schenken aan het diepgaande veranderingsproces dat zich onder de volkeren voltrekt”. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 11 In het christelijk leven: aangezien de gelovige met het doopsel wordt ingevoegd in de Kerk door middel van de huiskerk die zijn gezin is, onderneemt hij het “dynamisch proces dat geleidelijk voortschrijdt onder voortgaande integratie van de gaven van God” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 9, door middel van de voortdurende bekering tot de liefde die redt van de zonde en volheid van leven schenkt.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 174; non placet - 7 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO SYNODI - FAMILIESYNODE 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 18 oktober 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 15 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam