• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Stelling XV

De noodzakelijke eenheid van het geloof en van de gemeenschap staan niet in de weg aan een verscheidenheid van roepingen en van persoonlijke voorkeur in de benaderingswijze en de beleving van het Christus-mysterie.

De vrijheid van de Christen Vgl. Gal. 5, 1.13 behelst geenszins een meervoudigheid zonder grens, maar eist wel toeleg op de objectieve waarheid in haar totaliteit tegelijk met geduld ten overstaan van de zwakkere gewetens. Vgl. Rom. 14-15 Het respect voor de autonomie van de menselijke waarden en voor de eigen verantwoordelijkheden op dat gebied brengt de mogelijkheid mee van onderscheiden beoordelingen en wensen betreffende wereldlijke aangelegenheden bij de Christenen. Deze verscheidenheid kan worden opgenomen in een zelfde gehoorzaamheid aan het geloof en in de liefde. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 43

Document

Naam: PLURALISME: EENHEID VAN GELOOF EN THEOLOGISCH PLURALISME
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 11 oktober 1972
Copyrights: © 1973, Archief van Kerken 28e jrg nr. 12 p. 541-544
Vert. vanuit het Frans: Katholiek Archief
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam