• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Schaduwen over de vrede in de wereld

Maar in dit totaaloverzicht van het volbrachte werk ten gunste van de vrede in de wereld ontbreekt het helaas niet, zoals ieder jaar, aan noodlottige en sombere schaduwen die ons hart beklemmen: de harten van de mensen, de harten van gelovigen in Christus.

Is er in de wereld niet heimelijk, zoals de roodgloeiende en verwoestende ader van een vulkaan, een voortdurende bedreiging van de vrede? Zijn er geen volkeren die lijden en sterven wegens de bestaande verschrikkelijke wedijver tussen de naties en soms tussen de tegenover elkaar staande partijen binnen dezelfde volkeren? Hoe niet het conflict tussen Irak en Iran vermelden? De situatie in Afganistan? De bestendige spanning in Libanon, de zeer dierbare natie welke me altijd voor de geest staat, zoals ik verschillende keren dit jaar heb willen benadrukken, zowel door aan de maronitische patriarch te schrijven als door een oproep te doen bij de algemene audiëntie van 16 juli (Archief van de Kerken 35 (1980), 1213), alsook door de vooraanstaande vertegenwoordigers van de nationale vergadering te ontvangen (20 oktober) Hoe niet te denken aan het geliefde Ierland dat uren van de grootste angsten beleeft? Maar laten we de Heer danken, dat juist in deze dagen, in antwoord op de oproepen en de gebeden van verschillende kanten van de wereld, de spanning schijnt te zijn verminderd. Hoe ook niet de ernstige gewelddaden vermelden die bepaalde zeer dierbare gebieden van Centraal Amerika met bloed hebben bevlekt en nog altijd met slachtoffers blijven bezaaien, en waarvan de meest vermaarde de betreurde aartsbisschop van San Salvador is geweest vgl. Archief van de Kerken 35 (1980), 464, 793-794? Voor de vrede van dit land heb ik mijn smeekbede tot God gericht op 2 april jongstleden Archief van de Kerken 35 (1980), 1138: maar het hart is diep bedroefd, wanneer de berichten van nieuwe gewelddaden en moorden ons bereiken.

Ik vergeet niet het nog altijd bestaande drama - ook al is het door andere droevige gebeurtenissen achterhaald die helaas de openbare mening eraan gewend maken - betreffende de ballingen en vluchtelingen in Thailand en in sommige landen van Afrika met de enorme menselijke en sociale problemen van rechtvaardigheid en liefde, van geen uitstel duldende zorg, die verontrustende vragen stellen aan het geweten van de volkeren.

Ik ben nabij aan alle mensen, mijn broeders, die op dit moment lijden; evenals ik innig deel in de angsten, pijnen en verwachtingen van mijn dierbare vaderland.

Vooral hernieuw ik mijn beroep op alle naties van de wereld - in de lijn van de boodschap welke bij gelegenheid van de reeds vermelde bijeenkomst van Madrid over de veiligheid en samenwerking in Europa is verzonden en waarbij een delegatie van de Heilige Stoel aanwezig is - voor de oprechte en constructieve eerbiediging van de godsdienstvrijheid waarop alle mensen recht hebben; zoals ik eraan heb herinnerd in mijn boodschap gezonden aan de staatshoofden die de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
Slotakkoorden van Helsinki
Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (1 augustus 1975)
ondertekende 'is deze concrete vrijheid gebaseerd op de natuur zelf van de mens aan wie het eigen is vrij te zijn' n. 2 (Archief van de Kerken 36 (1981) 377; en deze moet daarenboven worden gewaarborgd én als fundament van de intrinsieke waardigheid van de persoon én als voorwaarde voor een geordend en rechtvaardig burgerlijk samenleven, waarbij iedere burger moet worden gerespecteerd om wat hij 'is' en niet achtergesteld mag worden tot een tweede of derde categorie wegens de denkbeelden die hij verantwoordelijk is te belijden en aan te hangen ook in het openbare leven. Op dit gebied heeft de Kerk de beginselen van haar gedrag getekend in de basisverklaring 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Dignitatis Humanae
Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden
(7 december 1965)
en daarnaar moet voortdurend worden verwezen voor een werkelijke en duurzame geestelijke vrede binnen de naties.

Document

Naam: TOT DE KARDINALEN BIJ GELEGENHEID VAN HET UITWISSELEN VAN KERSTWENSEN
Zaal van het Consistorie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 december 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken p. 411-428
Indeling en tussentitels: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam