• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE KERK: 5. DE HULP VAN DE KERK OM AAN HET KWAAD TE WEERSTAAN
Vijfde catechese in de reeks over de Kerk - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goeie dag,

In de vorige catecheses hadden wij de gelegenheid meerdere keren op te merken dat men niet op zijn eentje Christen wordt, dat wil zeggen op eigen kracht, autonoom, en evenmin in een laboratorium, maar dat men binnen dat grote lichaam, dat de Kerk is, in het geloof verwekt wordt en opgroeit. In die zin is de Kerk werkelijk moeder, onze moeder de Kerk – het is mooi het zo te zeggen: onze moeder de Kerk – een moeder die ons in Christus leven geeft en ons met al onze andere broeders in de gemeenschap van de Heilige Geest laat leven.

In haar moederschap heeft de Kerk de Maagd Maria tot voorbeeld, het mooiste en meest verheven voorbeeld dat er kan zijn. Dat hadden de eerste christengemeenschappen reeds in het licht gesteld en het Tweede Vaticaans Concilie heeft het op een bewonderenswaardige manier verwoord. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 63-64 Het moederschap van Maria is zeker uniek, apart en heeft zich in de volheid der tijden voltrokken, toen de Maagd de Zoon van God ter wereld heeft gebracht die Zij door de werking van de Heilige Geest had ontvangen. En toch situeert het moederschap van de Kerk zich precies in continuïteit met dat van Maria, als de verlenging ervan in de geschiedenis. Vruchtbaar in de Geest blijft de Kerk in Christus nieuwe kinderen verwekken, steeds luisterend naar het woord van God en volgzaam aan Zijn liefdesplan. De Kerk is moeder. De geboorte van Jezus uit de schoot van Maria is namelijk de voorbode van de geboorte van alle Christenen in de schoot van de Kerk, aangezien Christus de eerstgeborene is van een menigte broeders Vgl. Rom. 8, 29 en onze eerste Broeder. Jezus is uit Maria geboren, Hij is het voorbeeld en wij worden allen in de Kerk geboren. Zo begrijpen wij dat de relatie die Marie met de Kerk verenigt, heel diep is: door naar Maria te kijken, ontdekken wij het mooiste en tederste gelaat van de Kerk; en door naar de Kerk te kijken, erkennen wij de verheven trekken van Maria. Wij, Christenen, wij zijn geen wezen, wij hebben een mama, wij hebben een moeder en dat is iets zeer groots! Wij zijn geen wezen! De Kerk is moeder, Maria is Moeder.

De Kerk is onze moeder omdat zij ons door het doopsel ter wereld heeft gebracht. Telkens wij een kind dopen wordt het een kind van de Kerk, gaat het de Kerk binnen. En sinds die dag laat zij ons als een attente moeder, in het geloof opgroeien en toont zij ons met de kracht van Gods woord, de weg van het heil door ons voor het kwaad te beschermen.

De Kerk heeft van Jezus de kostbare schat van het Evangelie ontvangen, niet om hem voor zichzelf te bewaren maar om hem vrijgevig aan anderen te geven, zoals een mama doet. In deze dienst van de evangelisatie manifesteert zich het moederschap van de Kerk op een bijzondere manier, geëngageerd, zoals een moeder, om haar kinderen het geestelijk voedsel te geven dat voedt en dat het christenleven vrucht laat dragen. Daarom zijn wij allen geroepen om met een geest en een hart die open staan voor Gods Woord, te ontvangen wat de Kerk ons elke dag aanbiedt, want dit woord heeft de capaciteit ons van binnen te veranderen. Alleen Gods Woord is bekwaam ons van binnen te veranderen, in onze diepst liggende wortels. Gods Woord heeft die kracht. En wie geeft ons het Woord van God? Onze moeder de Kerk. Zij voedt ons, kinderen, met dit Woord, zij voedt ons gedurende heel ons leven met dit Woord op en dat is iets heel groots! Het is precies onze moeder de Kerk die ons van binnen door Gods Woord verandert. Het Woord van God dat onze moeder de Kerk ons geeft, transformeert ons, het laat onze mensheid opspringen van vreugde, niet naar het vlees maar naar de Geest.

In haar moederlijke zorg spant de Kerk zich in aan de gelovigen de weg te tonen die moet gegaan worden om een bestaan te leiden dat vruchtbaar is aan vreugde en vrede. Verlicht door het licht van het Evangelie en ondersteund door de genade van de Sacramenten, vooral de Eucharistie, kunnen wij onze keuzes op het goede richten en met moed en hoop door de duistere momenten en langs de meest kronkelende paden gaan. De weg van het heil waarlangs de Kerk ons leidt en vergezelt met de kracht van het Evangelie en de steun van de Sacramenten, geeft ons de bekwaamheid ons tegen het kwaad te verdedigen. De Kerk heeft de moed van een moeder die weet dat zij haar kinderen moet verdedigen tegen de gevaren die komen van de aanwezigheid van satan in de wereld, om hen te leiden naar de ontmoeting met Jezus. Een moeder verdedigt haar kinderen altijd. Deze verdediging houdt ook in hen tot waakzaamheid op te roepen: waken tegen het bedrog en de verleiding van het kwaad. Omdat, zelfs al heeft God satan overwonnen, hij met zijn bekoringen altijd terugkomt; wij weten het, wij worden allemaal bekoord, wij werden bekoord en wij worden bekoord. Satan komt “als een brullende leeuw” (1 Petr. 5, 8), zegt de apostel Petrus en het is aan ons om niet argeloos te zijn, maar te waken en sterk te blijven in het geloof. Weerstand bieden met de raadgevingen van onze moeder de Kerk, weerstand bieden met de hulp van onze moeder de Kerk die zoals een goede mama, haar kinderen in moeilijke ogenblikken altijd begeleidt.

Dierbare vrienden, dat is de Kerk, dat is de Kerk van wie wij allemaal houden, dat is de Kerk die ik bemin: een moeder die het welzijn van haar kinderen ter harte neemt en in staat is haar leven voor hen te geven. Maar wij mogen niet vergeten dat de Kerk niet alleen de priesters zijn, of wij, de bisschoppen, nee! Wij zijn dat allemaal! De Kerk, dat zijn wij allemaal! Akkoord? Wij zijn kinderen, maar ook moeder van andere Christenen. Alle gedoopten, mannen en vrouwen, wij zijn samen de Kerk. Zo dikwijls geven wij in ons leven geen getuigenis van dit moederschap van de Kerk, van deze moederlijke moed van de Kerk! Zo dikwijls zijn wij laf! Vertrouwen wij ons dan toe aan Maria opdat Zij als Moeder van onze eerstgeboren Broeder, Jezus, ons leert dezelfde moederlijke geest te hebben voor onze broeders, bekwaam om oprecht te ontvangen, vergeven, sterken en vertrouwen en hoop te geven. Dat is wat een mama doet.

Document

Naam: DE KERK: 5. DE HULP VAN DE KERK OM AAN HET KWAAD TE WEERSTAAN
Vijfde catechese in de reeks over de Kerk - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 3 september 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans: maranatha-gemeenschap
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam