• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de uitleg van het 'ius divinum' dat door het Eerste Vaticaans Concilie werd gebruikt in verband met het primaatschap van de Paus, de opvolger van Petrus, zegt de ARCIC, dat 'het tenminste betekent, dat dit primaatschap de bedoeling van God met zijn kerk tot uitdrukking brengt', en dat het 'nog niet behoeft in te sluiten dat het universeel primaatschap als een blijvende instelling onmiddellijk door Jezus werd ingesteld tijdens zijn leven op aarde' (Gezag II, n. 11). Zodoende respecteert de ARCIC niet de eisen van het woord 'instelling' in de weergave van het Eerste Vaticaans Concilie 'door de instelling van Christus onze Heer zelf 1e Vaticaans Concilie, 4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus, Pastor Aeternus (18 juli 1870), 9, welke vraagt dat Christus zelf in het universele primaatschap voorzag. In dit opzicht moet worden opgemerkt dat de ARCIC niet nauwkeurig is bij het interpreteren van het Tweede Vaticaans Concilie wanneer ze zegt dat het 'concilie veroorlooft te zeggen dat een kerk welke niet in gemeenschap staat met de zetel van Rome volgens het standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk niets behoeft te missen, behalve dat zij niet behoort tot de zichtbare uitdrukking van de volledige christelijke gemeenschap welke in de Rooms-Katholieke Kerk werd behouden' (n. 12). Overeenkomstig de katholieke traditie is de zichtbare eenheid niet iets toevalligs dat is toegevoegd aan de particuliere kerken die reeds in zichzelf het volle wezen van de kerk zouden bezitten en verwezenlijken; deze eenheid behoort tot de innerlijke geloofsstructuur en doordringt al zijn bestanddelen. Daarom is het ambt om deze eenheid te bewaren, te bevorderen en tot uitdrukking te brengen in overeenstemming met de wil van de Heer, een wezenlijk deel van de hele aard van de kerk. Vgl. Joh. 21, 15-19 De jurisdictiemacht over alle particuliere kerken is daarom intrinsiek (dat wil zeggen 'iure divino') aan dit ambt en niet iets dat ertoe behoort wegens menselijke redenen noch om te beantwoorden aan historische behoeften. 'De volledige, hoogste en universele macht' van de paus, 'die hij steeds vrij kan uitoefenen' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 22 en welke verschillende vormen kan aannemen overeenkomstig de historische eisen, kan nooit ontbreken.

Document

Naam: OPMERKINGEN VAN DE CONGREGATIE VOOR DE GELOOFSLEER OVER HET EINDRAPPORT VAN DE ANGLICAANS / ROOMS-KATHOLIEKE INTERNATIONALE COMMISSIE (ARCIC)
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Datum: 27 maart 1982
Copyrights: © 1982, Archief van Kerken p. 588-597
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 21 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam