• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Verhelderingen (n. 12 (2)) maken onderscheid tussen het algemeen priesterschap van het volk van God en het priesterschap van de gewijde bedienaar, en maken op de volgende wijze duidelijk wat alleen de priester in de eucharistische handeling kan doen: 'alleen de gewijde ambtsdrager leidt de Eucharistie, waarbij hij in naam van Christus en namens de kerk het verhaal doet van de instelling tijdens het laatste avondmaal en de Heilige Geest aanroept over de gaven'. Maar deze formulering betekent alleen dat hij een priester in de zin van de katholieke leer is, wanneer wordt verstaan dat de kerk door hem sacramenteel het offer van Christus opdraagt. Er is bovendien eerder opgemerkt, dat het document een dergelijke sacramentele offering niet uiteenzet. Omdat de priesterlijke aard van de gewijde bedienaar afhangt van het offerkarakter van de Eucharistie zou gebrek aan duidelijkheid over het laatste punt iedere werkelijke overeenstemming over de eerdere punten onzeker maken. Vgl. Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 3-4.15 Vgl. Concilie van Trente, 23e Zitting - Leer over de heilige Wijding, Sessio XXIII - Doctrina de sacramento ordinis (15 juli 1563), 2.9 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Het Mysterie en de Eredienst van de Heilige Eucharistie - Brief aan de Bisschoppen bij gelegenheid van Witte Donderdag 1980, Dominicae Cenae (24 feb 1980), 8. par. 4 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Het Mysterie en de Eredienst van de Heilige Eucharistie - Brief aan de Bisschoppen bij gelegenheid van Witte Donderdag 1980, Dominicae Cenae (24 feb 1980), 9. par. 2

Document

Naam: OPMERKINGEN VAN DE CONGREGATIE VOOR DE GELOOFSLEER OVER HET EINDRAPPORT VAN DE ANGLICAANS / ROOMS-KATHOLIEKE INTERNATIONALE COMMISSIE (ARCIC)
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Datum: 27 maart 1982
Copyrights: © 1982, Archief van Kerken p. 588-597
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 21 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam